Dráhy planét v systéme Kepler-56

Dve planéty v systéme Kepler-56 obiehajú pod ostrým uhlom voči rovine rovníku materskej hviezdy. V posledných rokoch sme zvyknutí na objavy planét, ktoré obiehajú pod dosť veľkým sklonom voči rovine rovníka materskej hviezdy. To je na prvý pohľad v rozpore s teóriami, pretože planetárny systém vzniká z tenkého disku prachu a plynu, takže sklony rovín obežných dráh planét by mali približne sledovať rovinu rovníka svojej materskej hviezdy. Samozrejme, že tu musíme brať do úvahy vzájomné gravitačné interakcie, odchýlky by však nemali byť väčšie než niekoľko oblúkových stupňov. Drvivá väčšina, alebo skôr takmer všetky, doposiaľ objavené „vychýlené” planéty sú horúci Jupiteri. Kepler-56 bude však trocha iný prípad. Ide o červeného obra s priemerom 4 krát väčším a s hmotnosťou o tretinu väčšou v porovnaní so Slnkom. Teplota hviezdy je 4800 K a je trocha mladšia než Dráhy planét v systéme Kepler-56naše Slnko (má asi 3,5 miliardy rokov). Zdanlivá jasnosť hviezdy Kepler-56 je 13 magnitúd, preto na jej pozorovanie by ste potrebovali ďalekohľad s priemerom objektívu aspoň 20 cm. Podľa astroseizmologických pozorovaní (meranie zmien jasnosti spôsobených tzv. neradiálnymi pulzáciami hviezdy) sa zdá, že os rotácie hviezdy je voči nám sklonená o 45 stupňov. Okolo hviezdy obiehajú dve planéty. Ich roviny obežných dráh však samozrejme smerujú ku nám. Keby to tak nebolo, nemohol by ich totiž kozmický ďalekohľad Kepler na základe zmien jasnosti pri ich prechodoch popred hviezdu objaviť. Podľa všetkého sa v systéme nenachádza žiadny horúci Jupiter. Na jeho prítomnosť by upozornili výrazné odchýlky v časoch tranzitov dvoch známych planét, ale nič také sa nepozorovalo. Obidve planéty síce obiehajú pomerne blízko ku hviezde, ale nie sú to horúci Jupiteri. Navyše je veľmi zaujímavé, že naklonené dráhy majú obidve. Polomery planét sú 0,58 a 0,88 polomeru Jupitera, obežné doby 10,5 a 21,4 dní a ich vzdialenosti od hviezdy sú 0,10 a 0,17 AU (15 a 25 miliónov km). Hmotnosti týchto dvoch planét sú 0,07 a 0,57 hmotnosti Jupitera. Meranie radiálnych rýchlostí hviezdy ukazuje ešte na prítomnosť tretej vzdialenejšej planéty, ktorá však tranzity nevykonáva a má rovinu svojej obežnej dráhy oveľa bližšie k rovine rovníka materskej hviezdy. Planéta by sa mohla nachádzať asi 2 AU (300 miliónov km) od hviezdy a jej hmotnosť by mala byť vyššia než 3 hmotnosti Jupitera. Tento zaujímavý „naklonený” systém Kepler-56 (iné označenie KOI 1241) sa nachádza vo vzdialenosti zhruba 3000 svetelných rokov.

Publikované v časopise QUARK, december 2013, RNDr. Zdeněk Komárek