Zoznam prednášok

 • Astroekológia
 • Hrozí Zemi kozmická zrážka?
 • Kozmické katastrofy
 • Medziplanetárna hmota – asteroidy, kométy, meteoroidy
 • Ako astronómovia skúmajú vesmír
 • Svetové astronomické observatóriá a najväčšie ďalekohľady sveta
 • Veda kontra paveda
 • Večné otázky
 • Zatmenia Slnka a Mesiaca
 • Zem, na ktorej žijeme
 • Život vo vesmíre
 • Slnečná sústava
 • Hviezdny vesmír – vývoj hviezd, hviezdne sústavy
 • Galaxie
 • Základný program o vesmíre – pre MŠ
 • História astronómie
 • Čo môžeme vidieť na oblohe
 • Mesiac
 • Počasie – pre MŠ
 • Hviezdna rozprávka – pre MŠ
 • Slnko a jeho rodina – pre MŠ
 • Slnko
 • Orientácia v prírode
 • Mesačná kozmonautika
 • Súhvezdia
 • Mýty a hviezdy
 • Vzťah Slnko – Zem
 • Človek, príroda, vesmír – alebo aby sme prežili
 • Albert Einstein – génius 20. storočia
 • Kozmológia v novom miléniu
 • Cesta do hlbín hmoty (častice a ich interakcie – náročnejšie)
 • Mars
 • Optické javy v atmosfére
 • Pohľad do mikrosveta (častice a ich interakcie – jednoduchšie)
 • Meteority
 • Extrasolárne planéty
 • V ríši ľadu (Transneptunické objekty)
 • Tmavá hmota a energia
 • Človek a astronómia
 • Kto skutočne vynašiel astronomický ďalekohľad?
 • Astronomické hry pre MŠ (interaktívne rozprávanie s obrázkami)
 • Zachráňme tmavú oblohu
 • Vzácna Zem (o vzácnosti života na Zemi)
 • Kométy
 • Asteroidy
 • Vývoj vesmíru – minulosť a budúcnosť
 • Astronomické prístroje a metódy
 • Hviezdne explózie (novy a supernovy)
 • Ďalekohľady
 • Koniec sveta, alebo hurá pod posteľ
 • Kozmické preteky, alebo súboj titánov
 • Pohyby Zeme
 • Ako sa merajú, vážia a ochutnávajú hviezdy
 • Meteorológia
 • Premenné hviezdy
 • Sopky a zemetrasenia
 • Optika 1 – zobrazovanie šošovkami a zrkadlami
 • Optika 2 – optické prístroje
 • Zvláštne javy v slnečnej sústave (zatmenia, prechody, zákryty)
 • Čas a kalendár
 • Vesmír ako ho nepoznáme (súbor zaujímavých snímok oblohy, úkazov, objektov – vhodné od MŠ až po dospelých)
 • Čaro vesmíru (pre MŠ – predškoláci a 1. a 2. ročník ZŠ)
 • UFO – mýtus, či skutočnosť?
 • Globálne problémy ľudstva (2. st. ZŠ, SŠ)
 • Letom svetom – o dopravnom letectve (ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Aby sme si rozumeli (vysvetlenie niektorých základných astronomických pojmov – ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmonautika včera, dnes a zajtra – prierez kozmonautikou a jej budúcnosť (2.stupeň ZŠ, SŠ)
 • Veštenie z počasia (rozprávanie o počasí pre 1. stupeň ZŠ)
 • Ako je to s hviezdami (MŠ a 1. stupeň ZŠ)
 • Gravitačná sila, gravitačné pole (1. stupeň ZŠ)
 • Gravitačné pole (SŠ)
 • Kde sú kozmické civilizácie? (SŠ, dospelí)
 • Svetlo od minulosti do súčasnosti (SŠ, dospelí)
 • Alternatívne zdroje energie (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Spojené arabské emiráty (cestopisná prednáška pre 2. stupeň ZŠ, SŠ aj dospelých)
 • Mesiace planét (2. stupeň ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Vesmír hrou (interaktívny hravý program pre deti z MŠ)
 • Ako sa stať kozmonautom (interaktívny hravý program pre deti z MŠ)
 • Ako zachrániť Zem (ekologická prezentácia pre MŠ a 1. aj 2. stupeň ZŠ)
 • Život kozmonauta (MŠ, ZŠ)
 • Kozmická turistika (ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Solárna energia (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Cesta svetla  (cestovanie vesmírom rýchlosťou svetla do našej minulosti, 2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Pokusy z optiky (odraz, rozklad, lom svetla, zobrazovanie… – pre 2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Nebezpečne dobré pokusy (séria pokusov z mechaniky, optiky a alternatívnych zdrojov energie pre 2. st. ZŠ)
 • M.R. Štefánik (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Cesta na Mars (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Pristátie človeka na Mesiaci (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Dominikánska republika (cestopisná prednáška pre 2. stupeň ZŠ, SŠ aj dospelých)
 • Kozmonautika (ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Planéty iných hviezd (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Počasie v slnečnej sústave (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmické počasie (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Kozmické lety (vysvetlenie letu rakiet, raketoplánov pre ZŠ, SŠ, dospelých)
 • Vulkanizmus v slnečnej sústave (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Pristátie na Mesiaci (ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Mars 2020 – vozidielko Perseverance (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)
 • Robotické vozidlá vo vesmíre (2. st. ZŠ, SŠ, dospelí)