Zmluvy, objednávky a faktúry

Dokumenty Hvezdárne v Michalovciach – zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré musia byť povinne zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, s účinnosťou od 1. januára 2011 nájdete na tomto linku