Pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom patria k druhu tzv. pozičných pozorovaní, pri ktorých sa zisťujú presné súradnice (Mesiaca, hviezdy, pozorovacieho miesta, príp. tvaru mesačého okraja – limbu) pomocou určenia času okamihu zákrytu hviezdy okrajom Mesiaca – pri vstupe, resp. okamihom objavenia sa hviezdy spoza okraja – pri výstupe. Zisťovanie presných súradníc Mesiaca umožňuje určiťrozdiel medzi tzv. rotačným časom (UT1) a medzinárodným atómovým časom (TAI). Tento rozdiel je potrebný poznať pri astronomických výpočtoch, napr. polôh telies Slnečnej sústavy. Na pozorovanie zákrytov hiezd Mesiacom treba mať len ďalekohľad, stopky a presný čas – napr. pomocou hodín riadených tzv. DCF signálom. Takto vykonávame pozorovania aj u nás na hvezdárni – viď ilustračné fotografie.

Veci, ktoré sú potrebné k pozorovaniu zákrytov hviezd Mesiacom

Ďalekohľad Stopky Rádiom riadené hodiny
Ďalekohľad Stopky Rádiom riadené hodiny