Okresné kolo vedomostnej súťaže z astronómie “ČO VIEŠ O HVIEZDACH” sa· konalo v budove hvezdárne 30. a 31. marca a 1. apríla 2015. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, vyplňovali test z histórie astronómie, riešili “slepú” mapku oblohy, spoznávali objekty, súhvezdia, či astronómov a kozmonautov na obrázkoch a počítali astronomické príklady.

Na okresnom kole sa zúčastnilo spolu 28 žiakov. Víťazi získali vecné ceny a diplomy a postúpili do krajského kola, ktoré usporiada naša hvezdáreň v dňoch 28., 29. a 30. apríla v Košiciach vo Verejnej knižnici Jána Bocatia.

V tabuľkách uvádzame výsledky okresného kola:

I. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Ľudovít Popik ZŠ Školská, MI 41
2. miesto
Maroš Pavlík ZŠ Okružná, MI 31
3. miesto
Šimon Spodniak ZŠ Okružná, MI 29
ďalšie miesta:
4. Leonard Matto ZŠ Okružná, MI 26
5. Jakub Kačur* ZŠ Okružná, MI*  20*
6. – 7. Martin Maskaľ ZŠ T. J. Moussona, MI 13
6. – 7. Matej Mika ZŠ Okružná, MI 13
8. Ján Uchaľ ZŠ Okružná, MI 7
9. Peter Šimko ZŠ Okružná, MI 4
10. Zuzana Kačkošová ZŠ Švermu, MI 2
* – žiak 2. ročníka ZŠ

II. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. –  4. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Radovan Donner ZŠ T.J.Moussona, MI 43
2. miesto
Michal Romančák ZŠ T.J.Moussona, MI 39
3. miesto
Martin Tima ZŠ Švermu, MI 19
ďalšie miesta:
4. Richard Nagy ZŠ Okružná, MI 16
5. Adam Kostovčík ZŠ Švermu, MI 14,5
III. kategória – študenti SŠ a 5. – 8. roč. 8-roč. gymnázia
Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Michal Paľo Gymnázium P. Horova, MI 45
2. miesto
Sára Belejová Gymnázium P. Horova, MI 43
3. miesto
Katarína Skopalová Gymnázium P. Horova, MI 39
ďalšie miesta:
4. Štefan Jackovič SOŠT Partizánska, MI 28
5. Michal Michajlo Gymnázium P. Horova, MI 14
6. Michal Barilik Gymnázium P. Horova, MI 11
7. Juraj Smeriga Gymnázium P. Horova, MI 9
8. Lukáš Stretavský Gymnázium P. Horova, MI 8
9. Sebastián Juhás Stredná zdrav. škola, MI 7
10. Patrik Novák Stredná zdrav. škola, MI 6
11. – 12. Miroslav Jevočin Gymnázium P. Horova, MI 5
12. – 12. Marko Pavlov Gymnázium P. Horova, MI 5
13. Ladislav Buzinkai Gymnázium P. Horova, MI 2

Všetkým postupujúcim blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole.