Okresné kolo tradičnej vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach” sa· konalo v budove hvezdárne 25., 26. a 27. marca 2013. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, vyplňovali test z histórie astronómie, riešili doplňovačky, “slepú” mapku oblohy, spoznávali objekty na obrázkoch a počítali astronomické príklady.

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 30 žiakov. Víťazi získali vecné ceny a diplomy a postúpili do krajského kola, ktoré usporiada naša hvezdáreň v dňoch 16., 17. a 18. apríla v Košiciach.

V tabuľkách uvádzame výsledky okresného kola:

I. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Matej Rovder* ZŠ Okružná, MI 37
2. miesto
Radovan Donner ZŠ T.J. Moussona, MI 33
3. miesto
Maroš Pavlík** ZŠ Okružná, MI 29**
* – žiak 3. ročníka ZŠ
** – o poradí na 3. a 4. mieste rozhodol vyšší počet bodov z kola s logickými úlohami

ďalšie miesta:

4. Michal Romančak** ZŠ T.J. Moussona, MI 29**
5. Matúš Hliva ZŠ Okružná, MI 27
6. Daša Šinkarová ZŠ Švermu, MI 22
7. Leonard Matto ZŠ Okružná, MI 20
8. Simona Gargalovičová ZŠ P.O.H., Veľké Kapušany 18
9. Kristián Onder 8-roč. gymnázium, Ľ. Štúra, MI 16
10. Martin Vasiľ** 8-roč. gymnázium, Ľ. Štúra, MI 14
11. Marián Geroč** ZŠ Švermu, MI 14
12. Peter Sala ZŠ Švermu, MI 10
13. Lívia Horovčáková ZŠ Švermu, MI 7
** – o poradí na 10. a 11. mieste rozhodol vyšší počet bodov z kola s logickými úlohami

II. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. –  4. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Sára Belejová ZŠ Švermu, MI 45
2. miesto
Katarína SKopalová ZŠ Švermu, MI 40
3. miesto
Martin Gargalovič ZŠ P.O.H., V.Kapušany 21
ďalšie miesta:
4. Kristína Dankaninová ZŠ Strážske 19
5. Radovan Donner* ZŠ Moussona, MI 16
6. Veronika Hrešková Gymn. Ľ. Štúra, MI 13
7. Michal Oleksik Gymn. Ľ. Štúra, MI 12
8. Monika Ferenčáková Gymn. Ľ. Štúra, MI 1
* – súťažiaci z 1. kategórie sa zúčastnil aj v 2. kategórii

III. kategória – študenti SŠ a 5. – 8. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Michal Paľo Gymnázium P. Horova, MI 41
2. miesto
Jozef Karlík Gymnázium P. Horova, MI 31
3. miesto
Katarína Skopalová* ZŠ Švermu, MI 29
ďalšie miesta:
4. Filip Holub SOŠT Partizásnka., MI 28,5
5. Sára Belejová* ZŠ Švermu, MI 20,5
6. Frederika Sekeľová Gymnázium Ľ. Štúra, MI 15,5
7. Michal Barilik Gymnázium P. Horova, MI 10
8. Tomáš Šoltinský Gymnázium P. Horova, MI 9,5
9. Michal Pénzeš Gymnázium P. Horova, MI 3
* žiačky ZŠ súťažili aj v 3. kategórii pre SŠ

Všetkým postupujúcim blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole.