kniznica
kniznicaKrajské kolo vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach 2014” sa po druhý raz konalo v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a to v dňoch 23., 24. a 25. 4. 2014 v troch vekových kategóriách. Na krajskom kole sa  zúčastnilo 40 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice-okolie. Podrobné výsledky sú uvedené nižšie.

Priebeh súťaže bol podobný, ako v okresných kolách, ale , samozrejme, úlohy boli ťažšie. Súťažiaci museli písomne odpovedať na otázky z rôznych oblastí astronómie, preverili si vedomosti v teste z histórie astronómie, riešili rôzne grafické úlohy, alebo astronomické príklady a samozrejme aj tzv. “slepé” mapky oblohy. Tu museli spoznávať obrazce súhvezdí, jasné hviezdy, príp. známe objekty v súhvezdiach. Prví traja víťazi v každej kategórii získali vecné ceny a diplomy a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 10., 11. a 12. júna 2014 v Nitre. Organizuje ho Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Všetkým postupujúcim želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho kraja v celoštátnom kole.

Víťazi v I. kategórii (žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázia)
Umiestnenie
Meno
Okres
Počet bodov
1. miesto
Ján Plavnický TV 55,5
2. miesto
Kristián Čalfa KE 40*
3. miesto
Jakub Popovič TV 40*
* – o poradí na 2. a 3. mieste rozhodol vyšší počet bodov z mapky
ďalšie miesta:
4. Peter Huraj TV 31,5
5. Jakub Ferko TV 31
6. Vladimír Tomko RV 28
7. Radovan Donner MI 27
8. Ľudovít Popik MI 26
9. Alexandra Jesztrebiová RV 22
10. Maroš Pavlík MI 19,5
11. Tomáš Kolesár SN 13
12. Lukáš Bašista KE 11
13. Martin Brejčák SN 8
14. Adam Fusek RV 7
15. Samuel Rončkevič SN 4
Víťazi v II. kategórii (žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. 8-roč. gymnázia)
Umiestnenie
Meno
Okres
Počet bodov
1. miesto
Radovan Lasczák KE 65,5
2. miesto
Sára Belejová MI 60,5
3. miesto
Radoslava Hatalová SN 50
ďalšie miesta:
4. Kristína Baloghová KE 47
5. Matúš Le Thanh SN 46,5
6. Tomáš Toma TV 41,5
7. Richard Rutkay SN 36
8. Krištof Koško TV 33
9. Samuel Amrich KE 32
10. Sebastiaán Szabó RV 21,5
11. Patrik Zagiba RV 20,5
12. František Sudimák RV 19
13. Dávid Serbinčík TV 16
14. Michal Romančák MI 6
15. Scaba Simkó KS 4

Víťazi v III. kategórii (žiaci SŠ a 5. – 8. roč. 8-roč. gymnázia)

Umiestnenie
Meno
Okres
Počet bodov
1. miesto
Matej Schwartz KE 48
2. miesto
Sára Belejová*

MI

44
3. miesto
Kristína Baloghová* KE 37
ďalšie miesta:
4. Samuel Michalanský TV 33
5. Lea Szaksonová* KE 25
6. Lukáš Hreha TV 24
7. Patrícia Cmorová TV 23
8. Klaudia Korpeľová SN 22
9. Juraj Mnich SN 17
10. Matúš Koporec SN 13
*- súťažiaci z 2. kategórie súťažili aj v 3. kategórii.