V roku 2021 sa u nás kvôli pandémii koronavírusu konalo krajské kolo tradičnej vedomostnej astronomickej súťaže “Čo vieš o hviezdach” on-line a spolu s celoštátnym kolom začiatkom mája. Súťaž uskutočnila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (SÚH) cez internet. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia slepej mapky, astronomických príkladov a historického testu a to pre všetky vekové kategórie. V rámci neho vybrala porota v jednotlivých krajoch najlepších súťažiacich, takže takto sa vlastne konali aj krajské kolá. Nižšie zverejňujeme výsledky vo forme odkazov na príslušné výsledky uverejnené na stránke Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo

Výsledky krajského kola si môžete pozrieť na tomto odkaze:
http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/co-vies-o-hviezdach/vysledkova-listina-krajske-kola-celoslovenskej-vedomostnej-sutaze-co-vies-o-hviezdach-6-maja-2021

Výsledky celoštátneho kola si môžete pozrieť na tomto odkaze:
http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/co-vies-o-hviezdach/vysledkova-listina-celoslovenske-finale-vedomostnej-sutaze-co-vies-o-hviezdach-6-maja-2021