V roku 2020 sa v marci u nás kvôli pandémii koronavírusu neuskutočnilo okresné kolo tradičnej vedomostnej astronomickej súťaže “Čo vieš o hviezdach”, pretože nám školy už nestihli doručiť prihlášky do súťaže. Preto sme vybrali niektorých našich členov krúžkov na on-line celoštátne kolo, ktoré dňa 25.5. uskutočnila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (SÚH) cez internet. Pozostávalo len z riešenia slepej mapky a astronomických príkladov a to pre všetky vekové kategórie. V rámci neho vybrala v jednotlivých krajoch najlepších súťažiacich, takže sa vlastne takto konali aj krajské kolá. Za Košický kraj zverejňujeme výsledky vo forme tabuliek v dokumente s formátom pdf. Kategórie nasledujú po sebe zhora nadol, teda horná tabuľka je 1. kategória, stredná 2. a spodná zobrazuje výsledky v 3. kategórii.

Výsledky krajského kola si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://hvezdaren-mi.sk/wp-content/uploads/2020/06/ČVOH-2020-Košický-kraj-vyhodnotenie.pdf

Výsledky celoštátneho kola si môžete pozrieť na tomto odkaze:
http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/co-vies-o-hviezdach/vysledkova-listina-celoslovenske-finale-sutaze-co-vies-o-hviezdach-2020