Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala v piatok 26. 4. 2019 ku Dňu Zeme (22.4.) ekologicko – prírodovednú súťaž spojenú s orientačným behom “EKOBEH 2019”. Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej žiačky a žiaci z ôsmich ZŠ z mesta.

Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: na prvom stanovišti odpovedali na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia, separácie odpadu a pod., na druhom spoznávali hmatom so zaviazanými očami zdravé potraviny (napr. strukoviny). Na ďalšom stanovišti zasa prelievali “toxický” odpad (v skutočnosti však čistú vodu). Ďalej spoznávali podľa zvukových nahrávok zvieratá a podľa obrázkov rastliny. Jedna zo súťažných úloh spočívala v ochutnávaní ovsenej kaše s viacerými prímesami a práve tieto „prídavné látky“ mali naši ekobežci určiť. Za dosiahnuté výkony dostávali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate.

Všetci súťažiaci  dostali odmeny – zdravé potraviny – ovocie a syry, ktoré nám venovali naši sponzori: firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach pomáhali študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Tohto roku nám opäť na Ekobehu prialo počasie – bolo slnečno a teplo a pofukoval čerstvý vietor.

Výsledky EKOBEHU 2019:

miestoškolabody
1.ZŠ ul. Moskovská47
2.ZŠ T.J. Moussona46*
3.ZŠ ul. J. Švermu46*
4.CZŠ sv. Michala44,5
5.ZŠ ul. Okružná37,5*
6.ZŠ ul. Školská37,5*
7.ZŠ ul. Komenského35,5
8.ZŠ ul. Krymská33,5

*O poradí na 2. – 3. mieste a na 5. – 6. mieste rozhodol vyšší počet bodov z vedomostnej časti.