Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 21. 4. 2017 Hvezdáreň v Michalovciach ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom s názvom “EKOBEH 2017”. Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci zo šiestich ZŠ z mesta.

Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli troma spôsobmi obilie na múku, čistili pomocou udíc s magnetmi “jazero” od odpadu (ten mal na sebe prilepený kúsok magnetického materiálu), ktorý potom triedili. Opatrne prelievali “toxický” odpad, pomocou šípok praskali balóniky a dostávali podľa čísiel na nich otázky o separácii odpoadu. Na jednom stanovišti zasa triedili zdavé potraviny (cícer, fazuľu, slnečnicové semiačka) pomocou slamiek.  Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate. Všetci súťažiaci  dostali odmeny – zdravé potraviny – ovocie a syry, ktoré nám venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach pomohli študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Ako sa dá vidieť z tabuľky, výsledky boli veľmi tesné, rozdiely boli, až na jdenu výnimku, len jednobodové, takže súťaž bola naozaj vzácne vyrovnaná.
Výsledky EKOBEHU 2017:

Škola Počet bodov Poradie
I. ZŠ 40 1.
II. ZŠ
24 6.
III. ZŠ
nezúčastnila sa
IV. ZŠ
39 2.
V. ZŠ
38 3.
VI. ZŠ nezúčastnila sa
VII. ZŠ
34 4.
ZŠ P. Horova nezúčastnila sa
CZŠ
33 5.