Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 17. 4. 2015 Hvezdáreň v Michalovciach ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom s názvom “EKOBEH 2015”.

Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci zo šiestich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli obilie na múku, vyťahovali vodu zo “studne”, odpovedali na otázky z ochrany prírody, skladali dve veľké puzzle a určovali zdravé potraviny chuťou. Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate. Všetci súťažiaci  od nás obdržali odmeny – zdravé potraviny – ovocie a syry. Ceny venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach nám pomáhali študentky Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Ako môžete vidieť v tabuľke, výsledky boli skutočne veľmi tesné a o umiestnení rozhodoval jediný bod.
Výsledky EKOBEHU 2015:

Škola Počet bodov Poradie
I. ZŠ
nezúčastnila sa
II. ZŠ
26 3.
III. ZŠ
24 4. – 5.
IV. ZŠ
27 2.
V. ZŠ
23 6.
VI. ZŠ
nezúčastnila sa
VII. ZŠ
24 4. – 5.
ZŠ P. Horova
nezúčastnila sa
CZŠ
31 1.