V apríli sa v slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove uskutočnilo vyhodnotenie výtvarných prác z celého Slovenska. Bolo vybraných po 15 najlepších prác z každej z piatich kategórií, teda spolu 75 najlepších (ocenených) prác bez udania poradia.

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť výsledky tohtoročného celoštátneho kola výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí”:

https://hvezdaren-mi.sk/wp-content/uploads/2019/05/Výsledková-listina-víťazné-práce-2019-celoslovenské-kolo-1.xlsx

Ocenené práce z nášho okresu sú v excelovskom súbore zvýraznené červenou farbou. Srdečne blahoželáme našim oceneným mladým výtvarníkom!