vod titl
vod titlNa Hvezdárni v Michalovciach boli  17. 3. 2017
vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže

“VESMÍR OČAMI DETÍ 2017”
.

Odborná porota v zložení Mgr. Dana Barnová, Renáta Kviatkovská a Dušan Kostovčík vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola. Celoštátne kolo sa bude konať 5. apríla 2017 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej kategórii prvé tri miesta, ktoré sme odmenili skromnými cenami a diplomami.


Súťaže sa zúčastnilo 35 škôl s celkovým počtom prác 323.

Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

1. kategória – MŠ
1. miesto
Nelka Chvostaľová MŠ Školská, Mi 5 r.
2. miesto
Adam Decha CMŠ V. Hopku, Mi 5 r.
3. miesto
Andrea Štecová MŠ Okružná, Mi 4 r.
postupujúca
Karin Ivaničková SMŠ ELBA, Sobrance 3 r.
postupujúca
Eliška Rapačová MŠ Školská, Mi 5 r.
2. kategória – 1. – 4. roč. ZŠ
1. miesto
Nina Sunitrová ZŠ Krymská, Mi 8 r.
2. miesto Simona Reichelová ZŠ Krymská, Mi 9 r.
3. miesto Filip Kontuľ ZŠ Švermu, Mi 7 r.
postupujúca
Michal Čuvan ZŠ Zemplínska Široká 7 r.
postupujúca
Alexandra Miľková ZŠ Švermu, Mi 9 r.
3. kategória – 5. – 9. roč. ZŠ
1. miesto
Lenka Sabová ZŠ Strážske 11 r.
2. miesto Šimon Bakajsa ZŠ a MŠ Rakovec n/O 13 r.
3. miesto Diana Havránková ZŠ Krymská, Mi 10 r.
postupujúca Samuel Čekľovský ZŠ Strážske 10 r.
postupujúca
Miriam Yao ZŠ Krymská, Mi 12 r.
 
4. kategória – 1. – 4. roč. ZUŠ

1. miesto
Nikolas Beca SZUŠ TALENT-UM, Mi  8 r.
2. miesto Alexandra Somogyová SZUŠ TALENT-UM, Mi 6 r.
3. miesto Laura Kolesárová SZUŠ TALENT-UM, Mi 7 r.
postupujúca
Markus Mesároš SZUŠ TALENT-UM, Mi 6 r.
postupujúca
Lea Nováková SZUŠ TALENT-UM, Mi 8 r.

5. kategória – 5. – 9. roč. ZUŠ
1. miesto
Jana Ondo-Eštoková SZUŠ TALENT-UM, Mi  
2. miesto Filip Mauri ZUŠ Štefánikova, Mi 11 r.
3. miesto
Ema Kolesnáčová SZUŠ TALENT-UM, Mi 10 r.
postupujúca Emma Chocholáčková SZUŠ TALENT-UM, Mi 13 r.
postupujúca Barbora Rosolová SZUŠ TALENT-UM, Mi 11 r.


Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2017“


Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
CMŠ V. Hopku, Mi 5         5
2
ZŠ T.J. Moussona, Mi   7 13     20
3
ZŠ P.O.H., Veľké Kapušany   6 1     7
4
ZŠ Komenského, Mi   10 1     11
5
ZŠ Krymská, Mi   11 8     19
6
MŠ Gagarinova, Sobrance 6         6
7
SZUŠ TALENT-UM, Mi       21 12 33
8
MŠ Bánovce n./O. 2         2
9
ZŠ Jovsa   7       7
10
MŠ Komenského, Mi  9         9
11
ZŠ Moskovská, Mi   5       5
12
MŠ Vajanského, Mi 4         4
13 ZŠ Strážske   4 6     10
14
ZŠ Budkovce   8       8
15
CVČ Strážske   2 5     7
16
ZŠ Lastomír   5       5
17
ZŠ a MŠ Zemplínska Široká 1 8       9
18
ZŠ a MŠ Bežovce 6         6
19
ZŠ P. Horova, Mi   8 8     16
20
ZŠ a MŠ Porúbka 2         2
21
SMŠ ELBA, Sobrance 14         14
22
MŠ Blatné Remety 6         6
23
ZŠ a MŠ Vinné   7       7
24
ZŠ a MŠ Rakovec n./O. 2 9 5     16
25
MŠ Školská, Mi  17         17
26
ZUŠ Štefánikova, Mi       1 1 2
27
CMŠ sv. Terezky, Mi 4         4
28
ZŠ Švermu, Mi   8 1     9
29
MŠ Leningradská, Mi 9         9
30 MŠ Okružná, Mi 9         9
31 ZŠ Malčice   18 5     23
32  ZŠ Malčice – SZUŠ Vojčice        1 2 3
33  MŠ Moravany 2         2
34  MŠ Lastomír 7         7
35  MŠ Palín 4         4
  Spolu: 109 123 53 23 15 323


Fotografie z vyhodnocovania prác a postupujúce práce si môžete pozrieť  v tejto galérii:

{gallery}vod_2017{/gallery}