V budove Hvezdárne v Michalovciach, vysunutého pracoviska ZKCaH, boli  dňa 4. 4. 2022 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2022”.

Porota vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola. Celoštátne kolo sa bude konať 6. mája 2022 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej kategórii prvé tri miesta. Práce na prvých troch miestach odmeníme cenami a diplomami.

Do súťaže sa tento rok zapojilo 32 škôl, ktoré poslali 274 prác.

Tu si môžete stiahnuť vo formáte pdf zoznam všetkých postupujúcich prác:

postupujúce práce

Zoznam škôl, ktoré sa zapojili do tohtoročného regionálneho kola súťaže “Vesmír očami detí 2022”:

zoznam zapojených škôl