Na Hvezdárni v Michalovciach boli  dňa 6. 4. 2021 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2021”.

Porota vybrala v štyroch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola, v piatej kategórii vybrala síce 3 víťazné, nevybrala však ďalšie dve postupujúce práce. Celoštátne kolo sa bude konať v máji 2021 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej kategórii prvé tri miesta. Práce na prvých troch miestach odmeníme cenami a diplomami.

Do súťaže sa tento rok zapojilo 24 škôl, ktoré poslali 181 prác.

Tu si môžete stiahnuť vo formáte pdf zoznam všetkých postupujúcich prác:

postupujúce práce

Zoznam škôl, ktoré sa zapojili do tohtoročného regionálneho kola súťaže “Vesmír očami detí 2021”:

zoznam zapojených škôl


Galérie výtvarných prác na Facebooku:


Vesmír očami detí 2021 – postupujúce práce do celoslovenského kola

Vesmír očami detí 2021 – práce z 1. kategórie – deti z MŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce z 2. kategórie – prvý stupeň ZŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce z 3. kategórie – druhý stupeň ZŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce zo 4. a 5. kategórie – žiaci ZUŠ