Na Hvezdárni v Michalovciach boli  dňa 7. 3. 2019 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže “VESMÍR OČAMI DETÍ 2019”.

Odborná porota v zložení Mgr. Dana Barnová, Emília Rudincová a Jarmila Sabová-Džuppová vybrala v štyroch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola a v jednej nevybrala ani jednu prácu. Celoštátne kolo sa bude konať 12. apríla 2019 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej z týchto štyroch kategórii prvé tri miesta. Práce na prvých troch miestach sme odmenili cenami a diplomami pri príležitosti otvorenia výstavy vo vestibule MsKS.

Do súťaže sa tento rok zapojilo 36 škôl, ktoré poslali 331 prác.

Uvádzame autorov všetkých postupujúcich prác. V prípade, že nemáme od rodičov súhlas so zverejnením údajov, je namiesto mena vodorovná čiarkovaná čiara ” —————– “.

1. kategória – MŠ

1. miestoAlex Pešta6 r.MŠ Vajanského, MI
2. miesto—————–5 r.MŠ Komenského, MI
3. miestoNela Homoľová6 r.MŠ Okružná, MI
postupuje——————5 r.CMŠ V. Hopku, MI
postupujeAlžbetka
Hrabovská
6 r.CMŠ sv. Terezky, MI

2. kategória – 1. – 4. roč. ZŠ

1. miestoMia Micáková8 r.ZŠ J. Švermu, MI
2. miestoLetícia
Schmalhofferová
8 r.ZŠ J. Švermu, MI
3. miestoEva Tormová6 r.ZŠ J. Švermu, MI
postupuje —————— 7 r.ZŠ školská, MI
postupujeDaniel Kurcik8 r. ZŠ s MŠ Pavlovce n./U.

3. kategória – 5. – 9. roč. ZŠ

1. miesto —————— 14 r.ZŠ Komenského, MI
2. miesto Matúš Popovič14 r.ZŠ Moskovská, MI
3. miesto Samuel Čekľovský12 r.ZŠ Strážske
postupujeLaura Bodorová12 r.ZŠ Krymská, MI
postupujeNina Jacečková11 r.ZŠ Krymská, MI

4. kategória – 1. – 4. roč. ZUŠ

1. miesto Ján Uhľar6 r.ZUŠ Sobrance, Detaš.
pracovisko v Krčave
2. miesto Jakub Musár5 r.ZUŠ Sobrance, Detaš.
pracovisko v Krčave
3. miesto Nina Dzvoníková9 r.ZUŠ Sobrance, Detaš.
pracovisko v Krčave
postupuje Filip Ferenc7 r.ZUŠ Sobrance, Detaš.
pracovisko v Krčave
postupuje Samko Karp6 r. ZUŠ Sobrance, Detaš.
pracovisko v Krčave