titulok
titulokNa Hvezdárni v Michalovciach boli  12. 3. 2018
vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže

“VESMÍR OČAMI DETÍ 2018”
.
Odborná porota v zložení Emília Rudincová, Renáta Kviatkovská a Dušan Kostovčík vybrala v troch kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola a v dvoch dve, resp. jednu prácu. Celoštátne kolo sa bude konať 10. apríla 2018 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej z prvých troch kategórii prvé tri miesta, vo štvrtej prvé dve a v piatej žiadne. Práce na prvých troch miestach sme odmenili cenami a diplomami.

Súťaže sa zúčastnilo 35 škôl s celkovým počtom prác 316.

Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

1. kategória
1. miesto
Karolína Sabová ZŠ a MŠ Bežovce 5 r.
2. miesto
Lianka Marcinová MŠ Školská, Mi 5 r.
3. miesto
Lukáš Nemoga MŠ Komenského, Mi 5 r.
postupujúca
Viktória Slivková MŠ Školská, Mi 5 r.
postupujúca
Mária A. Zolotová MŠ Vajanského, Mi 5 r.
2. kategória – 1. – 4. roč. ZŠ
1. miesto
Stella Švagerková ZŠ Strážske 10r.
2. miesto Nikolas Popík CVČ Strážske 8 r.
3. miesto Lea Vrábeľová ZŠ Krymská, Mi 8 r.
postupujúca
Martin Popadič ZŠ Krymská, Mi 6 r.
postupujúca
Bianka Dušková ZŠ Strážske 9 r.
3. kategória – 5. – 9. roč. ZŠ
1. miesto
Lenka Sabová ZŠ Strážske 12 r.
2. miesto Tomáš Mihaľov ZŠ Komenského, Mi 14 r.
3. miesto Miriam Zeleňaková CVČ Strážske 12 r.
postupujúca Gabriel Kuriľak ZŠ Švermu, Mi 10 r.
postupujúca
Šimon Bakajsa ZŠ a MŠ Rakovec n/O 14 r.
4. kategória – 1. – 4. roč. ZUŠ

1. miesto
Šimon Sýkora SZUŠ TALENT-UM, Mi  7 r.
2. miesto Adam Hreha SZUŠ TALENT-UM, Mi 6 r.
5. kategória – 5. – 9. roč. ZUŠ
postupujúca Natália Hajduová SZUŠ TALENT-UM, Mi 14 r.

Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2018

  Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
ZŠ Záhor 10 10
2
ZŠ Okružná, Mi 1 1
3
ZŠ a MŠ Trhovište 5 5
4
SZUŠ TALENT-UM, Mi 6 4 10
5
MŠ Masarykova, Mi 8 8
6
MŠ Leningradská, Mi 7 7
7
ZŠ Moskovská, Mi 14 2 16
8
MŠ Komenského, Mi 10 10
9
CMŠ J.Hopku, Mi  5 5
10
ZŠ Vysoká nad Uhom 9 9
11
ZŠ a MŠ Zalužice 4 7 2 13
12
ZŠ Strážske 2 4 6
13 CMŠ sv. Terezky, Mi 9 9
14
ZŠ Rakovec nad Ondavou 6 6 12
15
MŠ Zemplínska Široká 5 5
16
MŠ Gagarinova, Sobrance 9 9
17
MŠ Švermu, Mi 6 6
18
ZŠ Zemplínska Široká 8 8
19
MŠ Okružná, Mi 11 11
20
MŠ Vajanského 5 5
21
MŠ Školská, Mi 9 9
22
ZŠ a MŠ Vinné 5 5
23
ZŠ Krymská, Mi 10 10 20
24
ZŠ P.O.H. Veľké Kapušany 3 3
25
ZŠ a MŠ Bežovce 6 6
26
MŠ Strážske 8 8
27
ZŠ a MŠ Palín 4 4
28
ZŠ a MŠ Hatalov 4 4
29
Súkr. ZŠ Klokočov 1 2 3
30 ZŠ Malčice 30 4 34
31 ZŠ Školská, Mi 4 10 14
32  ZŠ Švermu, Mi 2 2 4
33  Súkr. MŠ ELBA, Sobrance 9 9
34  ZŠ Komenského, Mi 8 9 17
35 CVŠ Strážske 6 5 11
Spolu: 124 126 56 6 4 316


Fotografie z vyhodnocovania prác a postupujúce práce si môžete pozrieť  v tejto galérii:

{gallery}vod_2018{/gallery}