vod1

V marci sme uskutočnili regionálne kolo súťaže “Vesmír očami detí 2022” a najlepšie práce sme poslali do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Tam boli začiatkom mája vyhodnotené výtvarné práce z celého Slovenska a v každej z 5 kategórií bolo vybraných (bez určenia poradia) 15 prác, spolu teda 75. Z okresu Michalovce sa v zmienenom výbere ocitli v tomto roku tri výkresy – v tabuľke sú tieto “naše” práce vyznačené žltou farbou.
Zoznam všetkých 75 ocenených prác celoštátneho kola vo formáte “pdf” si môžete stiahnuť tu:

Víťazné-práce-VOD-2022_celoštátne-kolo.pdf