vod1

V marci sme stihli ešte pred zavretím škôl “vyzbierať” výtvarné práce z nášho regionálneho kola súťaže “Vesmír očami detí 2020”. Dňa 31.3.2020 sme ich vyhodnotili a 17 najlepších sme poslali do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Tam boli v máji vyhodnotené výtvarné práce z celého Slovenska a v každej z 5 kategórií bolo vybraných (bez určenia poradia) 15 prác, spolu teda 75. Z okresu Michalovce sa v zmienenom výbere ocitli 3 práce, ktoré sú v excelovskom súbore označené žltou farbou. Tento súbor – zoznam všetkých 75 ocenených prác celoštátneho kola si môžete stiahnuť tu:

https://hvezdaren-mi.sk/wp-content/uploads/2020/06/Víťazné-práce-VOD-2020_celoštátne-kolo.xlsx