Vstupné na podujatia Hvezdárne v Michalovciach:

Prednášky, pozorovania, prednášky v planetáriu

dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 € (alebo 1 kultúrny poukaz)

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.

Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.