Po druhý raz sme počas pandémie koronavírusu zorganizovali a vyhodnotili regionálne kolo každoročnej celoštátnej výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí” v piatich kategóriách, ale, žiaľ, tiež po druhý raz nám nebolo umožnené práce z nej vystaviť na obdiv verejnosti naživo.

Preto i tento rok sme pristúpili k virtuálnej výstave na Facebooku, kde si môžete pozrieť všetky práce rozdelené podľa kategórií. Zvlášť sú vybrané víťazné práce (1. – 3. miesto) a vôbec všetky práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola.

Vesmír očami detí 2021 – víťazné a postupujúce práce do celoslovenského kola

Vesmír očami detí 2021 – práce z 1. kategórie – deti z MŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce z 2. kategórie – prvý stupeň ZŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce z 3. kategórie – druhý stupeň ZŠ

Vesmír očami detí 2021 – práce zo 4. a 5. kategórie – žiaci ZUŠ