Pre inšpiráciu k návšteve našej hvezdárne si môžete pozrieť video, v ktorom uvidíte prehliadku budovy:

Upozornenie: V čase letných prázdnin a teraz v období pandémie koronavírusu treba sledovať podmienky návštevy hvezdárne (ako napr. dni a časy vstupov, počet návštevníkov v budove, hygienické opatrenia, program, vstupné a pod.) na našej stránke na adrese:

https://hvezdaren-mi.sk/navsteva-hvezdarne-pocas-pandemie-koronavirusu/