Pre inšpiráciu k návšteve našej hvezdárne si môžete pozrieť video, v ktorom uvidíte prehliadku budovy:

Upozornenie: V čase letných prázdnin treba sledovať podmienky návštevy hvezdárne (ako napr. dni a časy vstupov, program, vstupné a pod.) na našej stránke!