logo vod

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach vyhlasuje okresné kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ

pre okresy Michalovce a Sobrance

Súťaž prebehne v dvoch etapách:  1. okresné kolá   2. celoslovenské kolo

Súťažiť sa bude v 5 kategóriách:

I. kategóriadeti predškolského veku
II. kategória0. – 4. ročník ZŠ
III. kategória5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník 8-ročných gymnázií
IV. kategóriaZUŠ; 0. – 4. ročník ZŠ
V. kategóriaZUŠ; 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník 8-ročných gymnázií

Do súťaže je možné poslať len výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3-D) s formátom max. A2 a v maximálnom počte 10 prác z každej kategórie!

Na zadnú stranu každej práce treba napísať: názov práce, meno, a vek autora, kategóriu a triedu aj meno vyučujúceho a označiť prácu pečiatkou školy. Tu si môžete stiahnuť vzor tabuľky na zadnú stranu práce!

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov!

Súťažné práce doručte buď osobne na hvezdáreň na Hrádku, alebo poštou na adresu: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1 (bývalé Zemplínske osvetové stredisko) najneskôr do 31. 3. 2023 !

Súťaž finančne podporuje MK SR.