Od svojho vzniku organizuje Hvezdáreň v Michalovciach okresné kolo vedomostnej súťaže z astronómie s názvom “Čo vieš o hviezdach”. Túto súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaží sa v troch kategóriách: I. kategória sú žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ a 1. ročníkov 8-ročných gymnázií, II. kategória sú žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a 2. – 4. ročníkov 8-ročných gymnázií, v III. kategórii súťažia študenti stredných škôl a 5. – 8. roč. 8-ročných gymnázií.

Okresné kolo

V 80-tych rokoch mala táto súťaž názov “Astronómia je moja záľuba” a až neskôr bola premenovaná na “Čo vieš o hviezdach”, skrátene ju nazývame ČVOH. Už množstvo rokov organizujeme okresné kolo ČVOH v našej budove písomnou formou, kde sú otázky, doplňovačky, testy z histórie astronómie, všeobecnej astronómie a kozmonautiky. Súčasťou súťaže býva aj tzv. slepá mapka na overenie znalosti oblohy, alebo premietanie súhvezdí dataprojektorom z počítača, resp. pre starších aj príklady z astronómie a podobne. ´Víťazi, prví traja v každej kategórii, dostávajú vecné ceny, diplomy a postupujú na krajské kolo.

Krajské kolo

V 90-tych rokoch bola naša hvezdáreň poverená Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, aby organizovala krajské kolo súžaže “Čo viešo hviezdach” v košickom kraji. Pravidelne ho organizujeme kvôli lepšiemu spojeniu z iných častí kraja v Košiciach. Mnoho rokov sa konalo krajské kolo v košickom CVČ Domino na Popradskej ulici. Od roku 2013 ho organizujeme vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej ulici. Jeden ročník sa však konal aj na našej hvezdárni. Priebeh súťaže je podobný ako v okresnom kole. Keď sa krajské kolo robilo v CVČ Domino, používalo sa navyše na overenie znalostí oblohy planetárium ZKP2, ktoré vlastní CVČ Domino. Prví traja v každej kategórii opäť získavajú ceny a diplomy a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa v poledných rokoch koná v Nitre. Predtým sa celoštátne kolo konalo v budove Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove aj vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove či vo Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Prakticky každoročne naši súťažiaci z okresného kola vyhrávajú spolu vo všetkých kategóriách aspoň jedno postupové miesto (ale niekedy i 2 – 4) do celoštátneho kola. A mali sme aj víťazov celoštátneho kola, alebo druhé a tretie miesta. Na tomto mieste sa patrí spomenúť našich bývalých krúžkarov, teda členov ATM (Astro team Michalovce =  krúžok pre študentov SŠ), ktorí takto veľmi úspešne reprezentovali seba, ale aj našu hvezdáreň a náš kraj: Ján Liška, Peter Ivanov, Rudolf Holodňák, Peter Vargovič. Ďakujeme !