Hvezdáreň v Michalovciach sa počas v roku 2019 zaradila medzi inštitúcie a organizácie na Slovensku, ktoré majú svoju turistickú známku.
Môžete si ju u nás zakúpiť pri osobnej návšteve. Jej cena je 2,00 €.
Web stránku o turistických známkach nájdete na: http://turisticke-znamky.sk/

Turistická známka Hvezdárne v Michalovciach