V súčasnosti máme na oblohe tri kométy, ktoré sa dajú pozorovať zatiaľ len ďalekohľadmi, ale uvidíme, či sa jedna z nich nestane pozorovateľnou aj voľným okom. Nechajme sa prekvapiť! Povedzme si teraz o nich trocha podrobnejšie. Kométa ATLAS (C/2019 Y4) stojí za zmienku, uvažovalo sa o nej ako o kométe, ktorá by sa mohla značne zjasniť a byť pozorovateľná aj voľným okom. Teraz sa však jej jadro rozpadá a kométa preto slabne  a stáva sa difúznejšou („rozmazanejšou“). Ale máme tu ešte dva ďalšie „kúsky“: novoobjavenú kométu SWAN (C/2020 F8) a „starú známu“ PanSTARRS (C/2017 T2).

Pokiaľ sa týka kométy ATLAS (C/2019 Y4), pozorovatelia ju stále sledujú a v apríli bola vidieť v obrom 100 mm triédri, alebo v 15 cm ďalekohľadoch na čistej tmavej oblohe. Napr. 14. apríla v noci o 03h UT, t.j. o 05 hod. SELČ, jasnosť kométy poklesla na 9,4 magnitúdy, ale vyskytli sa aj prekvapujúce zmeny v jej vnútornej kóme. Okolie jadra bolo pretiahnuté vo východo – západnom smere viacerými hmlistými kondenzáciami viditeľnými v 15 cm ďalekohľade pri 300-násobnom zväčšení a bočnom pohľade do okulára. Z tohto dátumu pochádza aj meranie priemeru kómy cez filter, ktorý zvýrazňuje emisie plynov z kométy a rozmer kómy vyšiel 4´ (4 oblúkové minúty). V „obyčajnom“ triédri 10×50 nebola kométa v polovici apríla viditeľná, hoci na začiatku mesiaca áno.

Michael Mattiazzo z Austrálie objavil na snímkach z družice SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) novú kométu označenú SWAN (C/2020 F8). Kométa mala v apríli 8. magnitúdu, bola kompaktná, neustále sa zjasňovala a bola pozorovateľná na svitaní na južnej pologuli v súhvezdí Južnej ryby. Neskôr v apríli sa dostala viac na sever do súhvezdia Vodnára a zjasnila sa na zhruba 7. magnitúdu. Očakáva sa, že kométa SWAN (C/2020 F8) dosiahne v polovici mája hranicu viditeľnosti voľným okom a bude pozorovateľná nízko nad východným obzorom na svitaní. V súčasnosti (apríl) má jasnú, hustú kómu a špicatý chvost. V dňoch 15. – 23. mája by mala jasnosť kométy dosiahnuť až 3,5 magnitúdy, pričom kométa bude prechádzať cez súhvezdia Trojuholník a Perzea. Hoci bude pomerne jasná, bude nízko nad severovýchodným horizontom na začiatku svitania. Táto kométa dorazila presne v čase, keď „zaskakuje“ za kométu ATLAS (C/2019 Y4), ktorá sa rozsypáva a ešte aj svoju maximálnu jasnosť dosiahne na tej istej časti oblohy.  Perihéliom prejde 27. mája vo vzdialenosti 64,3 milióna km, čo je zhruba toľko, ako je od Slnka vzdialená planéta Merkúr.

Našou poslednou kométou je PanSTARRS (C/2017 T2) – trvalý a spoľahlivý hráč, ktorý bol v úzadí, pokiaľ sa týka jasnosti a možnosti pozorovania voľným okom. Kométa prechádza cez súhvezdie Žirafy do Veľkého voza. Z tmavých miest je pomerne ľahko pozorovateľná aj v triédri 10×50 a jej jasnosť je okolo 8,5 magnitúdy. V polovici apríla mala kómu s rozmerom asi 3,5´ a mala aj chvost s dĺžkou okolo 9´ a smerujúcim na juhovýchod.

Takže sa môžete pokúsiť pohľadať si svoju jarnú kométu. K dvom kométam pridávame aj  vyhľadávaciu mapku.

Zdroj fotografie: https://1.bp.blogspot.com/
Podľa článku na https://skyandtelescope.org, odkiaľ sú prevzaté aj mapky:

Vyhľadávacia mapka pre kométu PanSTARRS (C/2017 T2)
Vyhľadávacia mapka pre kométu SWAN (C/2020 F8)