stereo.jpg
stereo.jpgVedci objavili 122 nových zákrytových dvojhviezd a pozorovali stovky premenných hviezd v rámci inovatívnej prehliadky pomocou dvojice sond NASA s názvom STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory). „Je inšpirujúce zistiť, že sondy STEREO, ktoré boli navrhnuté na to, aby sme sa viac dozvedeli o vplyvu Slnka na našu slnečnú sústavu, sú schopné detegovať iné planetárne sústavy,“ povedal Joseph Gurman z Goddard Space Flight Center v Greenbelte, štát Maryland. „Zobrazovacie prístroje STEREO Heliospheric Imagers boli navrhnuté na stále a presné merania umožňujúce odčítať hviezdne pozadie a uvidieť slabé koronálne výrony hmoty zo Slnka – ale rovnaká stabilita nám umožňuje aj urobiť neuveriteľne presné merania na zistenie nepatrných zmien jasnosti hviezd,“ poznamenáva Gurman. Podľa jedného z vedúcich tohto prieskumu, schopnosť sond STEREO pozorovať spojite až 20 dní spolu s opakovanými snímkami zo sond získanými počas roka, ich robí neoceniteľným zdrojom výskumu premenných hviezd. Pozorovania z kamier HI umožňujú vedcom zistiť periódy známych premenných hviezd s oveľa vyššou presnosťou. Naviac anglický tím oznámil, že merania z kamier HI môžu byť nápomocné aj pri výskume exoplanét a pri astroseizmológii. Pomocou meraní z týchto sond sa totiž dajú zaznamenať veľmi malé zmeny jasnosti hviezd, ktoré by mohli poukázať na existenciu exoplanét prechádzajúcich (tranzitujúcich) popred svoju materskú hviezdu, alebo vystopovať vnútornú stavbu hviezd meraním ich neradiálnych pulzácii (tzv. astroseizmológia). Tímy z Open University, University of Central Lancashire a zo Science and Technologies Facilities Council Rutherford Appleton Laboratory, ktoré uskutočnili túto štúdiu, prezentovali svoje výsledky na stretnutí Royal Astronomical Society’s National Astronomy Meeting v Llandudno vo Walese, Veľká Británia. Sondy STEREO sú treťou misiou v programe NASA s názvom Solar Terrestrial Probes program (Program sond na výskum Slnka a Zeme). Misia odštartovala v októbri 2006 a priniesla revolučný a unikátny pohľad na systém Slnko – Zem. Dve takmer identické sondy – jedna v dráhe Zeme našu planétu predbieha a druhá za ňou zaostáva – sledovali tok energie a hmoty zo Slnka. Sondy STEREO sú aj kľúčom ku flotile sond na sledovanie kozmického počasia na zabezpečenie presnejších varovaní – určení času príletu častíc pri ich výronoch zo Slnka vďaka unikátnej perspektíve pohľadu.

RNDr. Zdeněk Komárek