comet_hartley2.gif
V nedeľu 5. septembra získala sonda NASA s názvom Deep Impact (Drvivý dopad) prvé zo svojich viac než 64 000 očakávaných obrázkov kométy Hartley 2 (presnejšie 103P/Hartley). V roku 2005 skúmala Deep Impact kométu 9P/Tempel a dokonca vystrelený impaktor z nej vytvoril na jadre kométy veľký kráter. Teraz sa sonda na svojej predĺženej misii známej ako EPOXI stretne s kométou Hartley 2 a to 4. novembra 2010. Na podrobné skúmanie kométy počas viac než dvoch mesiacov použije všetky tri svoje prístroje (dva ďalekohľady s digitálnymi farebnými kamerami a infračervený spektrometer). „Podobne ako turista, ktorý sa už nemôže dočkať svojej destinácie, aj my sme začali so snímkovaním našej kométy – Hartley 2,“ povedal Tim Larson, projektový manažér pre EPOXI z Jet Propulsion Laboratory v Pasadene v Kalifornii. „Musíme síce počkať až do 4. novembra, aby sme získali detailné snímky jadra kométy, ale tieto obrázky zblízka by mohli náš tím úplne zahltiť prácou.“ Snímkovacia kampaň spolu s údajmi zo všetkých prístrojov na palube sondy poskytne vedeckému tímu misie počas preletu kométy vnútornými časťami slncomet_hartley2.gifečnej sústavy vôbec najlepší pohľad na kométu v histórii. Okrem výnimky jednej 6-dňovej prestávky na kalibráciu prístrojov a na uskutočnenie manévru na zmenu dráhy, bude sonda počas nasledujúcich 79 dní nepretržite sledovať plyn a prach unikajúci z kométy Hartley 2. Tento prvý snímok kométy Hartley 2 získala sonda Deep Impact – EPOXI pomocou prístroja Medium Resolution Imager (Zobrazovací prístroj so stredným rozlíšením) 5. septembra keď bola od kométy vzdialená 60 miliónov km. EPOXI je predĺžená misia, ktorá využíva možnosti už letiacej sondy Deep Impact na výskum zaujímavých kozmických objektov. Samotný názov EPOXI je kombináciou mien pre dve zložky misie: pozorovanie extrasolárnych planét, nazývanou Extrasolar Planet Observations and Characterization (EPOCh) a prelet okolo kométy Hartley 2, nazývanou Deep Impact Extended Investigation (DIXI). O sonde sa však ďalej hovorí ako o „Deep Impact“.

RNDr. Zdeněk Komárek