dawn.jpg
Po približne 6-mesačnej hibernácii sa kamery na sonde „Dawn“ (slov. „Úsvit“) vypustenej NASA opäť odvážili pozrieť na hviezdy. dawn.jpgSonda taktiež zapla svoj zobrazovací spektrometer pre viditeľnú aj infračervenú oblasť, ktorý skúma mineralógiu povrchu a detektor neutrónov a gama žiarenia, ktorý zisťuje chemické zloženie. Táto reaktivácia pripravuje prístroje na májové priblíženie a júlový prílet k asteroidu Vesta, čo je prvý cieľ sondy. Druhým cieľom potom bude v roku 2015 trpasličia planéta Ceres. „Jemne sme prebudili 3 vedecké prístroje na sonde Dawn, ktoré bežne strávia väčšinu času z tri a polročnej cesty k Veste „spánkom,“ povedal Robert Mase, projektový manažér z Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadene v Kalifornii. Táto aktivita potvrdzuje, že Dawn je na ceste k prvému tesnému priblíženiu k jednému z posledných nepreskúmaných svetov vnútornej časti slnečnej súmodel_asteroidu_vesta.jpgstavy. Činnosti kamery boli zabezpečované vedcami z Max Planck Institute for Solar System Research v Katlenburg-Lindau v Nemecku. „Kamerový systém pracuje bezchybne. Táto skúška na nečisto bola úplne úspešná,“ ohodnotil posledné udalosti Andreas Nathues, vedúci výskumný pracovník z Max Planck Institute. Medzinárodný tím vedcov z projektu Dawn a inžinierov z Nemecka a USA strávil 3 dni interaktívnou prácou s kamerovým systémom a potvrdil vynikajúce zdravie mechanických ako aj elektrických komponent a updatoval softvér. V nasledujúcich mesiacoch zabezpečí kamerový systém snímky potrebné na navigáciu sondy k jej stretnutiu s Vestou a začne snímať povrch asteroidu. Tieto prvé snímky, ktoré budú získané pri priblížení, začnú kampaň zameranú na systematické detailné mapovanie povrchu Vesty a zabezpečia potrebné údaje pre zistenie jej mineralogického zloženia. Kamery budú hľadať mesiace Vesty v jej blízkosti a takisto dôkazy dávnej vulkanickej aktivity.

RNDr. Zdeněk Komárek