elt 3

Na observatóriu ESO (European Southern Observbatory) na Cerro Paranal v severnom Čile, ktoré leží neďaleko od Cerro Armazones – stanovišťa budúceho ďalekohľadu ELT (Extremely Large Telescope, s priemerom zrkadla takmer 40 metrov), sa 26. mája 2017 uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa tohto obrieho teleskopu. Ceremoniálu sa zúčastnila prezidentka Čílskej republiky Michelle Bachelet Jeria. Položenie základného kameňa symbolicky zahajuje stavbu kupoly a hlavných elt 3konštrukčných prvkov najväčšieho ďalekohľadu sveta pre viditeľnú a infračervenú oblasť spektra. Zároveň ohlasuje nástup novej éry pozemnej astronómie. Pri tejto príležitosti bolo tiež sprevádzkované napojenie nového observatória na Čílsku národnú elektrickú sieť. Prezidentku Michelle Bachelet Jeria prijali generálny riaditeľ ESO Tim de Zeeuw, manažér programu ELT Roberto Tamai a riaditeľ observatórií La Silla a Paranal Andreas Kaufer. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili zástupcovia čílskej vlády: Aurora Williams – ministerka pre ťažobný priemysel, Luis Felipe Céspedes – minister hospodárstva a Andrés Rebolledo – minister energetiky. Medzi čílskymi i medzinárodnými hosťami bolo aj množstvo významných politikov, zástupcov priemyslu, ale aj vedeckých a technických pracovníkov ESO. Na slávnostné položenie základného kameňa boli samozrejme pozvané aj celosvetové médiá. Medi najvýznamnejšie akcie sprevádzajúce ceremoniál patrilo zapečatenie „časovej kapsuly” (puzdra s artefaktami) pre budúce generácie, ktorú pripravilo ESO. Puzdro obsahuje plagát s fotografiami súčasného personálu ESO a knihu popisujúcu vedecké úlohy pre nový ďalekohľad. Hornú stranu kapsuly so zobrazením budúceho ďalekohľadu ELT tvorí šesťuholník z materiálu Zerodur®, ktorý predstavuje model jedného zo segmentov primárneho zrkadla ďalekohľadu ELT v mierke 1:5. Prezidentka Michelle Bachelet Jeria vo svojom príhovore zdôraznila: „Symbolickým položením základného kameňa nezahajujeme len stavbu ďalekohľadu, ale je to ukážka vedeckých a technických možností a mimoriadneho potenciálu, ktorý ponúka medzinárodná spolupráca.” Tim de Zeeuw poďakoval prezidentke a jej vláde za neustávajúcu podporu prítomnosti ESO v Čile a tiež za ochranu, ktorú štát poskytuje výnimočnej nočnej oblohe. „Ďalekohľad ELT prinesie objavy, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť, a určite bude inšpirovať mnoho ľudí z celého sveta, aby sa zamýšľali nad vedou, technológiami a našim miestom vo vesmíre. To bude mať značný prínos pre členské štáty ESO, Čile a pre celý svet.” S primárnym zrkadlom s priemerom 39 metrov sa elt 4ďalekohľad ELT (Extremely Large Telescope) stane najväčším astronomickým prístrojom sveta pre viditeľnú a infračervenú oblasť elektromagnetického žiarenia a prinesie éru nových technických riešení na poli veľkých astronomických teleskopov. Ďalekohľad bude umiestnený v obrovskej otáčavej kupole s priemerom 85 metrov stojacej na ploche porovnateľnej s rozlohou futbalového ihriska. Pred rokom ESO podpísala kontrakt s konzorciom ACe Consortium, zloženým z firiem Astaldi, Cimolai a vybraného subdodávateľa EIE Group, na stavbu kupoly a základnej konštrukcie ďalekohľadu. Išlo o najväčší kontrakt, aký do tej doby ESO pridelila a tiež o najväčší kontrakt v dejinách pozemnej astronómie. Po položení základného kameňa sa tak môže stavba budovy pre ELT a jeho základné štruktúry konečne začať. Ceremoniál bol tiež príležitosťou na oficiálne pripojenie Cerro Paranal a Cerro Armazones k Čílskej národnej elektrickej sieti. Pripojenie, ktoré bolo možné realizovať vďaka významnej podpore čílskej vlády, zaistila čílska spoločnosť Grupo SAESA. Prinesie úsporu nákladov, poskytne vyššiu spoľahlivosť a stabilitu. ELT je zatiaľ posledný z mnohých projektov ESO, ktoré v uplynulých 50-tich rokoch významne ťažili z trvalej podpory vlády Čile, kde ESO prevádzkuje svoje prístroje. Predovšetkým podpora zo strany ministerstva zahraničných vecí, ministerstva energetiky a Národnej komisie pre energie bola veľmi dôležitá pri realizácii úspešného napojenia observatórií na elektrickú sieť. Pozemok, kde bude ELT stáť, venovala čílska vláda ESO spoločne s koncesiou na rozsiahlu priľahlú oblasť, ktorá do belt 2udúcnosti zaistí ochranu činnosti teleskopu pred rušivými vplyvmi všetkého druhu – tým sa Čile podarilo udržať si pozíciu celosvetovej astronomickej veľmoci. ELT sa stane najväčším okom ľudstva, aké kedy vzhliadalo k oblohe a môže revolučne zmeniť naše vnímanie vesmíru. Jeho úlohou bude riešiť celý rad vedeckých záhad, ktoré môžu pomôcť osvetliť naše vlastné korene vrátane pátrania po známkach života na extrasolárnych planétach podobných Zemi, študovať povahu tmavej hmoty a energie, alebo pozorovanie raných štádií vývoja vesmíru. Zároveň určite prinesie celý rad nových otázok, ktoré dnes nie sme schopní ani odhadnúť. V neposlednom rade potom pomôže zlepšiť aj náš život na Zemi prostredníctvom aplikácie nových prelomových technológií. Ďalekohľad ELT by mal zachytiť prvé svetlo v roku 2024. Položenie základného kameňa tohto prístroja je úsvitom novej éry astronómie.

Publikované v časopise QUARK, júl 2017, RNDr. Zdeněk Komárek