Na týchto linkoch si môžete stiahnuť kompletnú správu o činnosti a hospodárení Hvezdárne v Michalovciach.

za rok 2013:
ziprozbor_cinnosti_2013.zip5.68 MB

za rok 2014:
ziprozbor_cinnosti_2014.zip6.81 MB

za rok 2015:
ziprozbor_cinnosti_2015.zip6.21 MB 

za rok 2016:
ziprozbor_cinnosti_2016.zip22.52 MB

za rok 2017:
pdfRozbor činnosti za rok 20173.77 MB

zarok 2018:
pdfRozbor činnosti za rok 2018 

za rok 2019:
Rozbor činnosti za rok 2019

za rok 2020:
Rozbor činnosti za rok 2020

Od roku 2021 publikuje správy za celé zariadenie KHaZKC