exoplanet_corot-9b.jpg
exoplanet_corot-9b.jpgVďaka spoločnému pozorovaniu družice CoRoT a spektrografu HARPS na 3,6 m ďalekohľade v Čile, objavili astronómovia prvú „normálnu“ exoplanétu, ktorú môžu podrobnejšie študovať. Planéta s označením Corot-9b pravidelne prechádza popred disk svojej materskej hviezdy podobnej Slnku, ktorá sa nachádza 1 500 svetelných rokov od nás smerom do súhvezdia Hada. „Je to normálna mierna exoplanéta akých už poznáme množstvo, ale je prvá, ktorej vlastnosti môžeme študovať oveľa podrobnejšie,“ hovorí Claire Moutouová, členka medzinárodného tímu 60 astronómov, ktorý planétu objavil. „Tato planéta je takmer predurčená stať sa Rosettskou doskou vo výskume exoplanét.“ „Corot-9b je prvá exoplanéta, ktorá naozaj pripomína planéty slnečnej sústavy,“ dodáva vedúci autor článku Hans Deeg. „Planéta sa pohybuje po dráhe podobnej ako má u nás Merkúr a jej veľkosť je porovnateľná s Jupiterom.“„Rovnako ako obrie planéty slnečnej sústavy – Jupiter a Saturn, je aj Corot-9b tvorená prevažne vodíkom a héliom,“ tvrdí člen tímu Tristan Guillot. „Môže ale obsahovať až 20 hmotností Zeme v podobe ťažších prvkov a tiež chemické látky vrátane vody a hornín za vysokých tlakov a teplôt." Corot-9b prechádza pri pozorovaní zo Zeme každých 95 dní pred diskom svojej materskej hviezdy. Takzvaný „tranzit“ trvá asi 8 hodín a tento úkaz astronómom poskytuje ďalšie informácie o planéte. „Vďaka podrobnej analýze sme o planéte Corot-9b získali oveľa viac informácií než o ostatných planétach rovnakého typu“, hovorí spoluautor Didier Queloz. „To môže znamenať nový smer výskumu, zaoberajúci sa atmosférami planét so strednými a nízkymi teplotami a otvoriť kompletne nový odbor, smerujúci k pochopeniu nízkoteplotnej chémie atmosfér planét tohto typu." Doteraz bolo objavených viac než 400 exoplanét, 70 z nich metódou tranzitov. Planéta Corot-9b je unikátna. Jej vzdialenosť od materskej hviezdy je asi 10-krát väčšia než má ktorákoľvek iná exoplanéta objavená tranzitnou metódou. Na rozdiel od ostatných má tato planéta tiež mierne klíma, teplota jej „plynného povrchu“ sa (v závislosti od použitého modelu) pravdepodobne pohybuje v rozmedzí od -20 do 160 °C, s minimálnymi rozdielmi medzi dňom a nocou. Presnejšia hodnota závisí na možnej prítomnosti vrstvy oblačnosti odrážajúcej veľké množstvo svetla. Planéta bola identifikovaná na základe údajov satelitu CoRoT (prevádzkovanom francúzskou kozmickou agentúrou CNES po 145 dňoch pozorovaní v lete 2008. Veľmi úspešný lovec exoplanét – spektrograf HARPS na ďalekohľade s priemerom 3,6 m (ESO, La Silla, Čile) – umožnil potom astronómom určiť hmotnosť objektu na 0,8 hmotnosti Jupitera a potvrdil tak jeho planetárnu povahu.

RNDr. Zdeněk Komárek