rosetta

rosettaSonda „Rosetta” vyslaná Európskou kozmickou agentúrou ESA je už od roku 2004 na ceste ku kométe 67Prosetta a philae/Čurjumov-Gerasimenko, kde uskutoční dosiaľ najpodrobnejšie štúdium kométy o aké sme sa doteraz pokúsili. Sonda už navštívila na svojej púti slnečnou sústavou (okrem preletov okolo Zeme a Marsu) dva asteroidy: 2867 Šteins a 21 Lutetia. Jej ďalším cieľom je sledovanie kométy Čurjumov-Gerasimenko na jej ceste po vnútornej slnečnej sústave, merať vzrast jej aktivity ako je napr. nahrievanie ľadového povrchu Slnkom. Vyšle na jej povrch pristávací modul (angl. „lander”) s názvom „Philae” na štúdium zloženia a štruktúry jadra kométy. Modul bude vybavený vrtákom, ktorý sa zavŕta viac než 20 cm pod povrch, aby bolo možné nabrať vzorky na výskum v laboratóriu vo vnútri pristávacieho modulu. Sonda bola počas posledných viac než 30 mesiacov svojho letu vesmírom v stave hibernácie a 20. januára 2014 by sa „zobudila” z tohto dlhého spánku. Držme jej palce, aby všetko dobre dopadlo. Splní sa tak ďalší úžasný cieľ kozmonautiky – pristátie na kométe.

Publikované v časopise QUARK, február 2014, RNDr. Zdeněk Komárek