ZRUŠENÉ!

HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MICHALOVCE


pozývajú na prednášku na tému:  

LETOM SVETOM, ALEBO LIETADLÁ, LETISKÁ
A VŠETKO O LIETANÍ

Prednáška sa bude konať 27. októbra (utorok) 2020 o 17.00 hod. v malej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a bude doplnená premietaním počítačovej prezentácie. Prednáša RNDr. Zdeněk Komárek, samostatný odborný pracovník-astronóm Hvezdárne v Michalovciach.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Vstup voľný!