VSTUP MOŽNÝ NARAZ IBA PRE 1 až 5 NÁVŠTEVNÍKOV!

Výstava papierových modelov medziplanetárnych sond, družíc, nosných rakiet, kozmických vozidiel bude prístupná verejnosti v budove hvezdárne od 6. 10. do 27. 11. 2020 v rámci exkurzií na hvezdáreň. Výstava je bezplatná.