Výstava fotografií oblohy, rôznych kozmických objektov i atmosferických úkazov od slovenských a českých astrofotografov, zapožičaná z Krajskej hvezdárne v Žiline, bude prístupná verejnosti v budove hvezdárne od 10.8. do 30.10.2020 v rámci exkurzií na hvezdáreň. Výstava je bezplatná.