Ponuka hvezdárne

V rámci našej činnosti Vám ponúkame:

 • veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied
  prezentácie a súbory obrázkov sprevádzané živým slovom, videosekvencie a filmy
 • večerné pozorovanie oblohy každú stredu a piatok po zotmení (za jasného bezoblačného počasia)
  Pozorovanie začína prehliadkou oblohy na terase hvezdárne s odborným výkladom demonštrátora – astronóma, potom nasleduje presun do kupoly, kde prebieha pozorovanie jednotlivých objektov ďalekohľadom podľa momentálnej viditeľnosti planét, Mesiaca a ostatných vesmírnych objektov ako sú dvojhviezdy, hmloviny, hviezdokopy a galaxie. Pozorovanie sprevádza demonštrátor slovným popisom objektov a ukážkami ich fotografii vytvorených pomocou veľkých ďalekohľadov, alebo sond. Demonštrátor ochotne odpovie na všetky otázky návštevníkov.
 • pozorovanie fotosféry Slnka za jasného dňa
  pozorovanie prebieha v hlavnej kupole hvezdárne pomocou ďalekohľadu buď projekciou, alebo priamo cez slnečný filter.
 • pozorovanie večernej oblohy i priamo u Vás prenosným ďalekohľadom 
  prenosným ďalekohľadom Vám priblížime objekty nočnej oblohy priamo u Vás.
 • prednášky na doplnenie školského učiva
  Tieto prednášky sa konajú na základe objednávky podľa vybranej témy. Sú doplnené premietaním obrázkov a filmov. Konajú sa buď v posluchárni, alebo priamo na škole, alebo u iného objednávateľa. Audiovizuálnu techniku zabezpečí hvezdáreň.
 • prednášky pre verejnosť
  Konajú sa v posluchárni hvezdárne, v MsKS a pod. na zaujímavé a aktuálne témy
 • programy v prenosnom digitálnom planetáriu
  oboznámenie sa s hviezdnou obohou, pohybmi Zeme, planétami slnečnej sústavy, galaxiami a vesmírom pomocou digitálneho prenosného planetária – konajú sa u objednávateľa. 
 • besedy
  Beseda nasleduje po každej prednáške, nakoľko každá téma vzbudí u poslucháčov nové otázky.
 • výstavy
  Po vyhodnotení okresného kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, si môžete najlepšie práce prezrieť tradične v marci v galérii Regionálneho osvetového strediska v Michalovciach. Pri príležitosti rôznych výročí a medzníkov pripravujeme ďalšie panelové výstavy. Poslednou bola výstava „Polstoročie kozmickej éry“, inštalovaná v Zemplínskom múzeu.
 • stretnutia so zaujímavými ľuďmi
  Naše pozvanie v minulosti prijali ľudia ako sú Jiři Grygar, Vladimír Remek, Igor Kapišinský, či Marcel Grün. Budeme sa snažiť dostať do Michaloviec aj ďalších vedcov a popularizátorov astronómie a kozmonautiky
 • semináre pre učiteľov
  Astronómia je dynamická veda, ktorá prináša denne nové poznatky a práve tieto odovzdávame učiteľom zemepisu, prírodopisu, fyziky a prírodovedy na našich seminároch
 • tematické podujatia
  Každú poslednú septembrovú nedeľu organizujeme náučno-zábavné podujatie „Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami“ v lesoparku pri hvezdárni určené mladším deťom a ich rodičom. Na vytvorených stanovištiach sa deti zoznamujú s objektmi hviezdneho vesmíru a pritom plnia rôzne drobné úlohy súvisiace s daným telesom. Podujatie má dlhú tradíciu, naposledy sa konal už 17. ročník.
 • tábory a expedície
  Počas letných prázdnin realizujeme 6-dňový Letný astronomický tábor pre žiakov základných škôl, na ktorom prebieha bohatá činnosť od rána až do neskorej noci. Deň je vyplnený teoretickým zoznamovaním sa s vesmírnymi telesami, súťažami, táborovými hrami, športom, turistikou a po zotmení nastáva praktické pozorovanie, vyhľadávanie a zakresľovanie nebeských objektov. Stredoškoláci sa v období aktivity meteorického roja Perzeíd zúčastňujú na Letnom astronomickom praktiku. Počas roka organizujeme niekoľko expedícii zameraných na zdokonalenie sa v praktickom pozorovaní a na sledovanie a zaznamenávanie meteorov.
 • krúžková činnosť
  Pri hvezdárni pracujú dva astronomické krúžky. Žiaci základných škôl sa stretávajú každý utorok o 14:30 hod. a stredoškoláci zas každú stredu o 15:30 hod. Vtedy prebieha teoretické vyučovanie. Praktické skúsenosti získavajú členovia krúžkov počas sporadických víkendových pozorovaní a starší zas na expedíciách. Ochotne pomôžeme aj vedúcim astronomických krúžkov pri školách.
 • súťaže
  • “Čo vieš o hviezdach“ je vedomostná súťaž prebiehajúca v troch vekových kategóriách, ktorá začína okresným kolom, pokračuje krajským a vrcholí celoslovenským kolom organizovaným Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.
  • “Vesmír očami detí“ je dvojstupňová výtvarná súťaž pre deti zaradených do piatich kategórií.
  • “Ekobeh“ je orientačný beh spojený s vedomostnou súťažou s enviromentálnou tematikou určený piatakom z michalovských škôl.
  • “Vesmírne metamorfózy” sú výtvarnou súťažou, kde mladí autori spracujú vyhlásenú tému prostredníctvom počítačovej techniky, digitálneho fotoaparátu a videokamery. Výsledným dielom môže byť spracovaná digitálna fotografia, alebo súbor fotografií, videozáznam, alebo obrázok spracovaný počítačovým kresliacim programom.