Ponuka hvezdárne školám

Pre základné a stredné školy ponúkame prednášky na rôzne témy na doplnenie učiva. Prednášky sú doplnené veľkoplošnou videoprojekciou obrázkov, prezentácie, filmu z počítača a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA ZŠ :

 • 2. roč. – prírodoveda : Mesiac a mesačné fázy 
 • 3. roč. – prírodoveda : Orientácia v prírode 
 • 4. roč. – prírodoveda : Gravitačná sila; Slnečná sústava 
 • 5. roč. – zemepis : Pohyby Zeme a striedanie ročných období; Súradnice na Zemi a časové pásma; Počasie; Teplotné pásma; Stavba Zeme, Atmosféra Zeme; Oceány a moria 
 • 7. roč. – fyzika : Meteorologické prvky, ich meranie a meteorologické prístroje; Počasie a podnebie 
 • 8. roč. – prírodopis : Vznik Slnečnej sústavy; Vývoj Zeme a života; Stavba Zeme, tektonika, zemetrasenia a sopečná činnosť
 • 9. roč. – fyzika : Svetelné zdroje a šírenie svetla; Optické prístroje; Mesačné fázy; Zatmenia Slnka a Mesiaca; Vývoj názorov na vesmír; Látky a telesá v Slnečnej. sústave; Pohyby telies Slnečnej sústavy; Orientácia na oblohe a súhvezdia; Zmena vzhľadu oblohy počas dňa a roka; Hviezdy a ich sústavy; Naša Galaxia; Stavba a vývoj vesmíru

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA SŠ :

 • 1. roč. gymnázia – fyzika : Pohyby telies Slnečnej sústavy a Keplerove zákony; Kozmické rýchlosti; Slnečná sústava 
 • 4. roč. gymnázia – fyzika : Stavba a vývoj hviezd; Naša Galaxia a cudzie galaxie; Elementárne častice; Kozmológia – podobné témy aj pre iné stredné školy 

Prednášky sú doplnené projekciou obrázkov, prezentácie, filmu a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor 

Vstupné je 1,00 € na žiaka (alebo 1 kultúrny poukaz) 

PROGRAMY V PRENOSNOM DIGITÁLNOM PLANETÁRIU :

 • pre deti MŠ a 1. – 3. roč. ZŠ : vzhľad oblohy – súhvezdia, obrázky súhvezdí, zvieratá na oblohe, planéty, kozmonautika, videoklipy
 • pre žiakov 4. – 9. roč. ZŠ : súhvezdia, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, videoklipy pre stredné školy a dospelých : súhvezdia, jasné hviezdy, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, precesia zemskej osy, zmena tvarov súhvezdí – vlastný pohyb hviezd, analema, súradnice na oblohe, videoklipy

Vstupné je 1,00 € na žiaka (alebo 1 kultúrny poukaz) 

Na všetkých podujatiach u objednávateľa mimo mesta sa platí ešte dopravné 0,30 €/km.