Pluto a jeho 5 mesiacov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oznámila oficiálne schválené mená 4. a 5. mesiaca trpasličej planéty Pluto, ktoré boli objavené v rokoch 2011 a 2012. Mená navrhol objaviteľský tím na základe verejného hlasovania. Mesiace Pluta doteraz známe len ako P4 a P5 boli pomenované Kerberos a Styx. Štvrtý a piaty mesiac Pluta boli objavené v rokoch 2011 a 2012 v rámci pozorovaní Pluta pomocou prístroja Wide Field Camera 3 na Hubblovom vesmírnom ďalekohľade (HST). Kerberos sa nachádza medzi dráhami dvoch väčších mesiacov Nix a Hydra, objavených pomocou HST ešte v roku Pluto a jeho 5 mesiacov2005. Styx nájdeme medzi Cháronom, najväčším a najvnútornejším mesiacom Pluta a Nix. Obidva najnovšie mesiace obiehajú okolo Pluta po takmer kruhových dráhach v rovine ostatných mesiacov Pluta. Priemer Kerberosa je odhadovaný na 13 až 34 km, zatiaľčo Styx má nepravidelný tvar s rozmerom medzi 10 a 25 km. Mená dvoch najnovších satelitov Pluta sa podľa zásad Medzinárodnej astronomickej únie vyberali z klasickej antickej mytológie, konkrétne z mien vzťahujúcich sa k podsvetí, ríši, kde sú duše zomrelých. Verejnej súťaže o návrh najlepších a najvhodnejších mien pre satelity P4 a P5, organizovanej pod patronátom šéfa objaviteľského tímu Marka Showaltera, sa zúčastnilo 450 324 hlasov s 30 000 návrhmi. Na prvých troch miestach zabodovali mená Vulcan, Cerberus a Styx. O navrhnutých menách potom diskutovali členovia Working Group for Planetary System Nomenclature a Committee of Small Body Nomenclature, dvoch pracovných skupín IAU venujúcich sa spoločne názvom trpasličích planét. Oficiálne schválenými menami sú Kerberos pre P4 a Styx pre P5. Styx je meno bohyne vládnucej nad riekou ohraničujúcou podsvetie a jej zosobnením. Kerberos bol trojhlavý pes, ktorý strážil vstup do podsvetia. Pretože už existuje asteroid (1865) Cerberus, je u mesiaca Pluta použitý grécky pravopis Kerberos. Meno Vulcan (Vulkán) síce získalo v hlasovaní verejnosti najviac hlasov, ale nebolo použité. Jednak nezapadá do mytologickej schémy systému Pluta a jeho mesiacov, pretože nemá nič spoločné s podsvetím. Navyše názov Vulcan sa používal pre hypotetickú planétu, predpokladanú v 19. storočí medzi Slnkom a Merkúrom, a termín “vulcanoid” sa naďalej používa pre asteroidy obiehajúce okolo Slnka vo vnútri dráhy Merkúra.

prevzaté z http://www.planetky.cz/article.php3?sid=315

RNDr. Zdeněk Komárek