Astronómovia objavili dôkazy existencie obrej planéty obiehajúcej okolo Vegy, čo je mladá a horúca hviezda vzdialená od nás 25 svetelných rokov a premietajúca sa do súhvezdia Lýry. „Vega je veľmi jasná, takže ju môžeme pozorovať aj za súmraku, keď ostatné hviezdy sú prežiarené slnečným svetlom,“ hovorí Samuel Quinn, astronóm z Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics. Je vôbec 5. najjasnejšou hviezdou oblohy. „Bolo by naozaj vzrušujúce, keby sme našli planétu obiehajúcu okolo Vegy, pretože to ponúka do budúcnosti nové možnosti výskumu,“ dodáva Samuel Quinn.

Vega je hviezdou spektrálneho typu A s teplotou 10 000 K označujúceho hviezdy, ktoré sú väčšie, mladšie a ktoré oveľa rýchlejšie rotujú okolo svojej osi v porovnaní so Slnkom. Je známa tiež ako alfa Lyrae, Gliese 721 alebo HD 172167. Hviezda je stará iba 455 miliónov rokov (Slnko napr. 4,5 miliardy rokov) a jej hmotnosť dosahuje dve hmotností Slnka. Okolo svojej osi sa otočí raz za 16 hodín, čo je oveľa kratší čas v porovnaní s jednou otáčkou Slnka, ktorého rotačná perióda je 27 pozemských dní. „Takéto bleskurýchle tempo rotácie môže robiť astronómom problémy pri zhromažďovaní údajov o pohybe hviezdy a pri zisťovaní toho, či okolo nej obieha nejaká planéta,“ hovorí Samuel Quinn.

V rámci výskumu analyzoval Samuel Quinn so svojimi spolupracovníkmi 1524 spektier Vegy zhromaždených počas 10 rokov na Fred Lawrence Whipple Observatory v Arizone, USA. Objavili zmeny v radiálnej rýchlosti Vegy s periódou 2,43 dne, za ktorú exoplanéta obehne okolo Vegy. Pokiaľ sú skutočne tieto zmeny radiálnej rýchlosti spôsobené obiehajúcou planétou, jej minimálna hmotnosť by bola 20 hmotností Zeme. Kvôli orientácii Vegy, ktorú vidíme pri pohľade na jeden z jej pólov, by to zodpovedalo planéte typu Jupiter. „Mala by prinajmenšom veľkosť planéty Neptún, ale potenciálne by mohla byť veľká až ako Jupiter a obiehať okolo Vegy bližšie než Merkúr okolo Slnka,“ tvrdí Spencer Hurt, študent z  Department of Astrophysical and Planetary Sciences, University of Colorado, Boulder, USA. „Taká blízkosť ku hviezde môže kandidáta na exoplanétu nafúknuť ako balón a dokonca aj železo môže byť kvôli jej vysokej teplote prítomné v jej atmosfére v podobe pary.“ Kandidát na exoplanétu s označením Vega b by sa mohol taktiež klasifikovať ako druhá najteplejšia doposiaľ známa planéta – s priemernou povrchovou teplotou pekelných 2 980 °C. „Ide o veľmi hmotnú sústavu, oveľa hmotnejšiu než naša slnečná sústava,“ dodáva Spencer Hurt. „V systéme môžu byť aj ďalšie planéty.“

Publikované v časopise QUARK 8/2021, RNDr. Zdeněk Komárek

Text k obrázku nad článkom: Umelecké stvárnenie veľmi hmotnej planéty obiehajúcej okolo Vegy
Zdroj obrázka: http://www.sci-news.com