par_hnedych_ trpaslikov.jpg
Pozorovania uskutočnené ďalekohľadom VLT (Very Large Telescope) na Cerro Paranal v Čile a ďalšími prístrojmi, viedli k objavu nového kandidáta na najchladnejšiu známu hviezdu. Je ním hnedý trpaslík v dvojhviezdnom systéme, s povrchovou teplotou ako čerstvo uvarený čaj – ten je síce podľa ľudských meradiel horúci, ale v prípade povrchu hviezdy je rovnaká teplota až neuveriteľne nízka. Tento objekt svojimi vlastnosťami dokonca prekračuje pomyselnú a veľmi neostrú hranicu deliacu malé chladné hviezdy a veľké horúce planéty. Hnedí trpaslíci sú v podstate nepodarené hviezdy. Nie sú dostatočne hmotní na to, aby ich vlastná gravitácia viedla k zapáleniu termojadrovej fúzie v jadre, čo robí hviezdy hviezdami a núti ich svietiť. Novo objavený hnedý trpaslík nesúci označenie CFBDSIR 1458+10B je menej jasným členom viazanej dvojice hnedých trpaslíkov, ktorá sa nachádza len 75 svetelných rokov od Zeme. Na základe meraní výkonného spektrografu X-shooter inštalovaného na ďalekohľade VLT sa ukázalo, že par_hnedych_ trpaslikov.jpgobjekt ako celok je chladný aj na pomery obvyklé u hnedých trpaslíkov. “Takáto nízka teplota nás naozaj prekvapila, a to sme ešte ani netušili, že sa v skutočnosti jedná o ‚dvojtrpaslíka‘, ktorého druhá zložka je ešte chladnejšia a zaujímavejšia,“ hovorí spoluautor článku Philippe Delorme (Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble, CNRS/Université Joseph Fourier). CFBDSIR 1458+10 je doposiaľ najchladnejším objaveným hnedým dvojtrpaslíkom. Ukázalo sa, že slabší z dvojice trpaslíkov má teplotu okolo 100°C – čo je teplota varu vody a len o málo nižšia teplota je napríklad v saune. “Predpokladáme, že pri takejto nízkej teplote má tento exemplár výrazne odlišné vlastnosti než ostatní dosiaľ známi hnedí trpaslíci a že je skôr podobný obrím exoplanétam – v jeho atmosfére môžu byť napríklad oblaky tvorené vodnou parou,“ hovorí Michael Liu (University of Hawaii’s Institute for Astronomy), vedúci autor článku popisujúceho tento nový objav. “Myslím si, že ako náhle začneme niekedy v budúcnosti získavať snímky obrích plynných exoplanét, budú mnohé z nich vyzerať rovnako ako CFBDSIR 1458+10B.“ Odhalenie tajomstiev tohto neobvyklého objektu si vyžiadalo spoluprácu trojice mohutných, ale rozdielnych ďalekohľadov. Podvojnosť CFBDSIR 1458+10 bola odhalená pomocou systému adaptívnej optiky LGS (Laser Guide Star Adaptive Optics system) na havajskom ďalekohľade Keck II. Liu a jeho kolegovia potom do výskumu zapojili aj ďalší havajský prístroj: Canada-France-Hawaii Telescope, ktorého infračervenú kameru použili na určenie vzdialenosti tejto zaujímavej dvojice hviezd. Na detailné štúdium infračerveného spektra objektu a na konečné stanovenie teploty bol nakoniec použitý aj ďalekohľad VLT. Hľadanie chladných objektov patrí v súčasnosti ku kľúčovým astronomickým témam. Spitzerov kozmický ďalekohľad nedávno odhalil ďalších uchádzačov o titul najchladnejšieho hnedého trpaslíka, ich teploty však zatiaľ neboli zmerané s dostatočnou presnosťou. Až ďalšie pozorovania umožnia v budúcnosti porovnať tieto objekty s dvojtrpaslíkom CFBDSIR 1458+10B. Liu a jeho kolegovia už plánujú ďalšie merania, ktoré by mali pomôcť lepšie charakterizovať vlastnosti tohto neobvyklého objektu, a tiež stanoviť orbitálne vlastnosti jednotlivých zložiek, ktoré by za nejakých desať rokov mohli priniesť informáciu o hmotnosti celého systému.

RNDr. Zdeněk Komárek