Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra Hvezdárne v Michalovciach
k 1. 7. 2016