ON-LINE AKTIVITY

On-line aktivity aktualizujeme pravidelne každý týždeň (niekoľko aktivít z rôznych oblastí) len v období uzavretia hvezdárne pre verejnosť. V čase možnosti návštev hvezdárne sa tieto on-line aktivity budú aktualizovať len sporadicky.