HIP 11915 - umelecká predstava

Medzinárodný tím astronómov objavil exoplanétu podobnú Jupiterovi, ktorá obieha okolo hviezdy slnečného typu s označením HIP 11915 - umelecká predstavaHIP 11915 v približne rovnakej vzdialenosti ako Jupiter okolo Slnka. Podľa súčasných teórií hrá vznik planét s hmotnosťou Jupitera veľmi významnú úlohu vo vývoji usporiadania celého planetárneho systému. Existencia takej planéty na dráhe podobnej Jupiterovej okolo hviezdy slnečného typu ponúka možnosť, že celý planetárny systém okolo nej by sa mohol podobať na slnečnú sústavu. Hviezda HIP 11915 je rovnako stará ako Slnko a jej zloženie napovedá, že by sa v jej blízkosti mohli vyskytovať aj kamenné planéty. Až doposiaľ boli prehliadky zamerané na vyhľadávanie extrasolárnych planét najcitlivejšie na systémy, v ktorých sa v blízkosti hviezdy vyskytujú hmotné planéty minimálne s hmotnosťou niekoľkonásobku hmotnosti Zeme. To je ale v kontraste so slnečnou sústavou, kde sa vo vnútornej časti systému nachádzajú malé kamenné planéty a plynní obri obývajú vonkajšie oblasti systému. Podľa najnovších teórií je súčasné usporiadanie slnečnej sústavy, ktoré je tak vhodné pre život, je dôsledkom existencie Jupitera a jeho gravitačného vplyvu na vznikajúci systém počas jeho formovania. Zdalo by sa, že objavenie dvojčaťa Jupitera u inej hviezdy je dôležitý míľnik pri hľadaní planetárnych sústav podobných tej našej. Tím pod vedením brazílskych astronómov sa pri hľadaní planetárnych systémov podobných nášmu zameral priamo na hviezdy slnečného typu. Vedcom sa podarilo objaviť planétu s hmotnosťou veľmi podobnú Jupiterovi, ktorá obieha okolo hviezdy slnečného typu HIP 11915 v takmer rovnakej vzdialenosti ako Jupiter okolo Slnka. Pozorovanie sa uskutočnilo pomocou spektrografu HARPS, ktorý patrí k najlepším svetovým prístrojom na hľadanie extrasolárnych planét a pracuje v spojení s ďalekohľadom s priemerom zrkadla 3,6 m (ESO 3.6-metre telescope) na Európskom južnom observatóriu (ESO) na Cerro La Silla v Čile. V minulosti bolo už objavených viacero planét podobných Jupiterovi v najrôznejších vzdialenostiach od svojich materských hviezd. V zmysle podobnosti materskej hviezdy HIP 11915 - vyhľadávacia mapkanášmu Slnku je však tento exemplár dosiaľ najpresnejším analógom dvojice Slnko-Jupiter, aký bol doteraz objavený. Materská hviezda HIP 11915 je doslova dvojníkom nášho Slnka. Podobá sa naň nielen hmotnosťou, ale aj vekom a chemickým zložením. Pretože s chemickými vlastnosťami Slnka a slnečnej sústavy je spojená tiež prítomnosť kamenných planét, mohlo by to znamenať, že aj u hviezdy HIP 11915 by sa také planéty mohli vyskytovať. Jorge Melendez (Universidade de São Paulo, Brazília) vedúci tímu a spoluautor práce k tomu hovorí: „Pátranie po Zemi 2.0 a celej slnečnej sústave verzie 2.0, patrí k najvzrušujúcejším úlohám súčasnej astronómie. Sme nadšení, že sa môžeme podieľať na tom najmodernejšom výskume s pomocí pozorovacích zariadení ESO.” Hlavná autorka článku Megan Bedell (University of Chicago) k tomu dodáva: „Po dvoch desaťročiach hľadania exoplanét konečne začíname objavovať plynných obrov s dlhou periódou obehu podobných tým, akých poznáme z našej slnečnej sústavy. Za to vďačíme predovšetkým dlhodobej práci prístrojov ako je HARPS. Náš objav je znamením, že iné planetárne sústavy podobné tej našej skutočne existujú a len čakajú na svoje objavenie.” Stále sú však potrebné ďalšie pozorovania tohto systému a treba potvrdiť a spresniť získané výsledky. Hviezda HIP 11915 je však jedným z najsľubnejších kandidátov na planetárny systém podobný nášmu.

Publikované v časopise QUARK, marec 2016, RNDr. Zdeněk Komárek