Aj vo vnútornej časti našej slnečnej sústavy sa robia nové objavy. Tomu nasvedčuje  oznámenie o objave malého asteroidu označeného 2021 PH27. Asteroid obieha okolo Slnka v perióde dlhej len 113 dní, čo je najkratšia obežná doba akéhokoľvek známeho asteroidu a druhá najkratšia obežná akéhokoľvek objektu slnečnej sústavy, hneď za planétou Merkúr s periódou 88 dní. Objav uskutočnil astronóm Scott S. Sheppard (Carnegie Institution for Science, USA) pri prehľadávaní snímok získaných Ianom Dell’Antoniom a Shenmingom Fu (Brown University, USA) za večerného súmraku 13. augusta 2021. Nasledujúce pozorovania mnohými ďalekohľadmi na celom svete umožnili astronómom potvrdiť dráhu asteroidu. Počiatočné objavné pozorovania boli urobené s použitím prístroja (kamery) Dark Energy Camera (DECam) na 4-metrovom ďalekohľade Viktor M. Blanco Telescope na Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) v Čile. Hoci primárny cieľ kamery Dark Energy Camera je štúdium rozpínania vesmíru, astronómovia z Brownovej univerzity súhlasili s jej použitím na začiatku pozorovacieho času vo večernom súmraku na získanie širokouhlých snímok. „Dark Energy Camera na Blancovom 4-metrrovom ďalekohľade je jednou z najlepších kamier na prehliadkové snímky vďaka jej veľkému zornému poľu – až 2,2o, čo je viac než 4 uhlové priemery Mesiaca na oblohe – a v spojení s veľkým ďalekohľadom to je to pravé,“ hovorí Sheppard. „Kvôli tomuto som si myslel, že by bolo zaujímavé pozorovať týmto výkonným prístrojom počas súmraku, aby sme sa mohli dostať ku slabším objektom vo vnútornej okoloslnečnej oblasti ako ktokoľvek pred nami.“

Podobne ako Merkúr, aj asteroidy v blízkosti Slnka sa dajú pozorovať len po západe Slnka za súmraku, alebo pred východom Slnka za brieždenia. Pozorovací čas na veľkých ďalekohľadoch je vzácny a tento objav je perfektným príkladom použitia už bežiacej prehliadky oblohy pre viacúčelovú astronómiu: niektorí astronómovia súhlasili s prerušením ich pozorovaní, aby umožnili túto „poľovačku“ na asteroidy. „Pridelený pozorovací čas je naozaj veľmi drahocenný,“ konštatuje Sheppard v nedávnom článku. „Medzinárodná povaha pozorovaní a  láska k nepoznanému spravili astronómov veľmi ochotnými na to, aby umožnili nové, zaujímavé objavy, ako je aj tento.“ Novo objavený asteroid 2021 PH27 má najmenšiu vzdialenosť od Slnka – perihéliovú vzdialenosť 0.137 a.u. (a.u. = astronomických jednotiek, t.j. 20,4 milióna km), najväčšiu – aféliovú 0,785 a.u. (117,4 milióna km) a zaraďuje sa tak do vzácnej triedy asteroidov zvanej „Atira“, ktorých dráha leží celá vo vnútri dráhy Zeme. Dokonca aj pri svojom najväčšom priblížení k našej planéte (čo je v blízkosti afélia asteroidu) 2021 PH27 prechádza 0,215 a.u. (32 miliónov km) od Zeme  z vnútra dráhy Zeme. Asteroid má aj najmenšiu dráhu zo všetkých asteroidov: veľkú polos má len 0,46 a.u. (68,8 milióna km) a porazil tak aj predchádzajúceho rekordéra 2013 JX28 , ktorý mal veľkú polos 0,6 a.u., teda takmer 90 miliónov km. Absolútna magnitúda asteroidu (t.j. jasnosť pri vzdialenosti 1 a.u. od Slnka aj od Zeme) je 17,7. Z nej vyplýva jeho rozmer – približne jeden kilometer. Povrch asteroidu je v blízosti perihélia nahriaty na teplotu až 480°C. Podobne ako kamenná kométa  3200 Phaethon, je aj 2021 PH27 buď zachytený asteroid alebo „spiace“ jadro kométy. Sklon jeho dráhy k rovine ekliptiky je 31.7° a občas prechádza blízko Venuše. Je možné, že táto planéta môže meniť dráhu asteroidu alebo ho úplne „vykopnúť“ z vnútra slnečnej sústavy. Asteroidy totiž nie sú vo všeobecnosti vo vnútornej oblasti slnečnej sústavy stálymi hosťami.

Najtesnejšie priblíženie asteroidu 2021 PH27 k Venuši v nasledujúcom období bude len 0,019 a.u. (2,9 milióna km) a to 26.  októbra 2022. Na spresnenie dráhy tohto telesa je samozrejme potrebné získať ešte mnoho pozorovaní. Astronómovia sa potešili, keď tento asteroid zachytili krátko po prechode aféliom 12. augusta 2021 v uhlovej vzdialenosti len 35o východne od Slnka. Ďalšia takáto možnosť bude v roku 2022, keď asteroid urobí ďalšie dva obehy. Dovtedy môže Medzinárodná astronomická únia (IAU) dať asteroidu formálne meno. Objav 2021 PH27 je veľký krok vpred smerom k objavu možných členov triedy dosiaľ nepozorovaných hypotetických asteroidov, známych ako Vulkanoidy, ktoré obiehajú k Slnku bližšie než planéta Merkúr. Táto dosiaľ neobjavená trieda asteroidov dostala meno podľa Vulkána, teoretickej planéty vo vnútri Merkúrovej dráhy. Existenciu tejto planéty zaviedli astronómovia v 19. storočí na vysvetlenie anomálneho stáčania perihélia dráhy Merkúra. Podobne ako Merkúr, aj asteroid 2021 PH27 podlieha v značnej miere precesii dráhy vďaka svojej značnej blízkosti k Slnku. A hoci príchod Einsteinovej Všeobecnej teórie relativity na začiatku 20. storočia odstránil dôvod existencie Vulkána ako príčiny precesie Merkúrovej dráhy, myšlienka existencie populácie asteroidov menších než 1 km v priemere a obiehajúcich vo vnútri dráhy Merkúra nebola úplne vylúčená. Žiaľ, snahy objaviť prvý skutočný Vulkanoid zlyhali a budeme musieť počkať na  budúce prehliadky oblohy pomocou pozorovania ešte lepšími kamerami než je DECam. “Limit v nastavení ďalekohľadu do blízkosti Slnka znemožňuje objaviť objekty vo vnútri dráhy Merkúra,“ vysvetľuje Sheppard. „Dnes pri hľadaní objektov vnútri Merkúrovej dráhy boli úspešné len pozorovania uskutočnené vysoko v zemskej atmosfére z lietadiel, na obežnej dráhe Zeme z družíc, alebo napr. pozorovania pri úplných zatmeniach Slnka.“ Medziplanetárna sonda NASA s názvom Messenger na svojej ceste k Merkúru sa takisto pomocou kamery pokúšala nájsť nejaký ten Vulkanoid a NASA potom prezrela oblasť v blízkosti Slnka ako súčasť misie na pozorovanie úplného zatmenia Slnka v roku 2017 pomocou páru prerobených bombardérov typu WB-57. Obe prehliadky nepriniesli žiadny objav. Preto asteroid 2021 PH27 je zaujímavý objav a môže naznačovať, že takýchto objavov príde v budúcnosti viac..

Publikované v časopise QUARK 2/2022, RNDr. Zdeněk Komárek

Zdroj obrázka v hlavičke článku: https://www.syfy.com
Zdroj obrázka v titulke článku: https://upload.wikimedia.org/