Počas posledného obdobia sa nám podarilo skrášliť interiér hvezdárne zopár maličkosťami: modelmi fiktívnych exoplanét v presklennom vestibule, papierovými modelmi kozmických lodí, rakiet a sond, železným meteoritom, závesmi v prednáškovej miestnosti a obrazmi (plagátmi a puzzle) na chodbe pozdĺž schodišťa až ku kupole. Posúďte sami na priloženom videjku: