panstarrs.jpg
panstarrs.jpgAstronómovia oslavujú značne zmeškaný debut dosiaľ najvýkonnejšieho prehliadkového ďalekohľadu. Pan-STARRS 1, prvý z plánovaných štyroch 1,8 metrových ďalekohľadov, na vrchole sopky Haleakala na Havaji je teraz plne funkčný. Ďalekohľad Pan.STARRS má zorné pole 3 stupne a v jeho ohnisku sa nachádza doteraz najväčšia skonštruovaná CCD kamera s 1400 megapixelami. Pri expozíciách 30 až 60 sekúnd zaznamená ďalekohľad všetky objekty do 24 magnitúdy. Široké zorné pole a krátke expozície znamenajú, že tento teleskop je schopný zaznamenať každú noc 20 % oblohy viditeľnej z Havajských ostrovov. Prehliadka oblohy zaznamená obrovské množstvo pohybujúcich sa a meniacich sa objektov, ktoré bude treba následne preskúmať a astronómovia plánujú už zhruba desiatku projektov – od katalogizovania 5 miliárd hviezd a 500 miliónov galaxií až po objavenie predpokladaných 20 000 objektov z Kuiperovho pása za Neptúnom, z nich niektoré možno aj väčšie než Pluto a Eris. Hlavnou úlohou ďalekohľadu Pan-STARRS je však katalogizovať potenciálne nebezpečné blízkozemské objekty veľkosti nad 100 metrov.

RNDr. Zdeněk Komárek