Družica TESS objavila nedávno novú exoplanétu označenú TOI-1231 b. Jej polomer je 3,6 polomeru našej Zeme. Nie sú tam síce podmienky pre život, ale je to zaujímavý cieľ pre ďalšie pozorovania. Následné pozorovania radiálnych rýchlostí materskej hviezdy pomocou prístroja Planet Finder Spectrograph priniesli aj údaje o hmotnosti, ktorá je zhruba 15 hmotností Zeme. TOI-1231 b je podľa toho akousi menšou verziou nášho Neptúna, ale má o niečo vyššiu hustotu. Planéta obieha okolo svojej materskej hviezdy – červeného trpaslíka vzdialeného od nás 88 svetelných rokov – s periódou 24 dní vo vzdialenosti 0,12 AU (teda asi 18 miliónov km). V slnečnej sústave by to bol pekelný svet. Ale u červeného trpaslíka ide o pomerne veľkú vzdialenosť, vďaka ktorej je rovnovážna teplota planéty okolo 60 °C.

       TOI-1231 b preto môžeme zaradiť medzi hŕstku planét s relatívne chladnou atmosférou, ktorú je možné študovať pomocou spektroskopie. Exoplanétu samozrejme nevidíme, ale raz za zhruba tri týždne prechádza počas troch hodín pred svojou hviezdou. Svetlo hviezdy prejde atmosférou planéty a tá v ňom zanechá otlačok, ktorý môžeme pozorovať v spektre. Na exoplanétu, alebo skôr na jej materskú hviezdu, sa zrejme čoskoro zameria Hubblov kozmický ďalekohľad a potom aj Kozmický ďalekohľad Jamesa Webba. Nízka hustota     TOI-1231 b naznačuje, že je obklopená mohutnou atmosférou a nejedná sa o kamennú planétu. Zloženie a rozsah tejto atmosféry však nepoznáme. TOI-1231 b by mohla mať rozsiahlu vodíkovú alebo vodíkovo-héliovú atmosféru, prípadne hustejšiu atmosféru s vodnou parou. Novo objavenú exoplanétu môžeme porovnať s K2-18 b, ktorú objavila družica Kepler v rámci druhej misie. V jej prípade už zloženie atmosféry poznáme. Bola v nej objavená vodná para, čo okamžite vyvolalo špekulácie o jej obývateľnosti. K2-18 b však nie je druhá Zem, ale ide o svet podobný práve TOI-1231 b, aj keď je menší – jej polomer je 2,6 polomeru Zeme. Výskum TOI-1231 b nám môže tiež pomôcť vysvetliť, aký vplyv má ultrafialové a röntgenové žiarenie materskej hviezdy na eróziu atmosféry planéty.

Publikované v časopise QUARK 8/2021, RNDr. Zdeněk Komárek

Obrázok nad článkom“:  Exoplanéta TOI-1231 b v umeleckých predstavách maliara.

Zdroj obrázka: https://exoplanets.nasa.gov/