Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

  • Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos respirátorom. Maximálny počet návštevníkov je obmedzený už iba kapacitou prednáškovej miestnosti – t.j. 50 osôb.
  • Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky
  • Zákaz podávania rúk
  • Zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne, návštevníci musia rešpektovať usmernenia pracovníkov hvezdárne

Ponúkame návštevníkom exkurzie v našej budove, ktorých obsahom je:

  • prednáška z astronómie, kozmonautiky, ekológie, či geografie (výber po dohode s prednášajúcim, minimálne 5 osôb)
  • diskusia
  • prehliadka kupoly s ďalekohľadom, za jasného počasia pozorovanie Slnka projekciou
  • návšteva terasy a ukážka meteorologickej stanice


Vstupy do hvezdárne sú v júli a auguste a počas pandémie i v iných mesiacoch možné len v týchto termínoch:

Pondelok8:0010:0013:00
Utorok8:0010:0013:00
Streda8:0010:0013:00
Štvrtok8:0010:0013:00
Piatok——–——–——–

Podujatia s prenosným planetáriom sa počas obdobia pandémie nemôžu realizovať z dôvodu malého objemu cirkulujúceho vzduchu v kupole a malého priestoru v kupole planetária!!

Oznamy o aktuálnych verejných večerných pozorovaniach oblohy nájdete tu:

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.
Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.