Od 19. 12. 2020 do odvolania bude hvezdáreň pre verejnosť zatvorená na základe Uznesenia vlády SR č. 386/2020 Z.z.a Vyhláškou ÚVZ č. 45 https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf.!

Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

  • Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos (rúška, šatka a pod.)
  • Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky alebo vlastné ochranné rukavice
  • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
  • Zákaz podávania rúk
  • Počet návštevníkov na podujatia v posluchárni je obmedzený na 23 s tým, že návštevníci musia sedieť šachovnicovo a dodržiavať v budove 2 m odstupy – okrem ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti
  • Zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne a návštevníci musia rešpektovať usmernenia pracovníkov hvezdárne

V období školského roka je potrebné individuálne aj skupinové návštevy hvezdárne (okrem pravidelných večerných pozorovaní) dohodnúť s pracovníkmi osobne, e-mailom (info@hvezdaren-mi.sk), alebo telefonicky (056-6443260).

Podujatia s prenosným planetáriom sa počas obdobia pandémie nemôžu realizovať z dôvodu malého objemu vzduchu v kupole a malého priestoru v kupole planetária !!

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.
Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.