Od 26. 4. 2021 je hvezdáreň pre verejnosť opäť otvorená. Pokyny pre návštevníkov uvádzame nižšie.

Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

  • Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos – rúško, šatka, šál…
  • Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky
  • Zákaz podávania rúk
  • Počet návštevníkov na podujatia v posluchárni je obmedzený na polovičnú kapacitu, t.j. 23 osôb.
  • Dodržiavať min. 2m odstupy medzi osobami v miestnostiach pre verejnosť
  • Zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne, návštevníci musia rešpektovať usmernenia pracovníkov hvezdárne

Ponúkame návštevníkom exkurzie v našej budove, ktorých obsahom je:

  • prednáška z astronómie, kozmonautiky, ekológie, či geografie (výber po dohode s prednášajúcim)
  • diskusia
  • prehliadka kupoly s ďalekohľadom, za jasného počasia pozorovanie Slnka projekciou
  • návšteva terasy a ukážka meteorologickej stanice

Vstupy do hvezdárne sú v júni, júli a auguste možné len v týchto termínoch:

Pondelok8:0010:0013:00
Utorok8:0010:0013:00
Streda8:0010:0013:00
Štvrtok8:0010:0013:00
Piatok———-———————–

Podujatia s prenosným planetáriom sa počas obdobia pandémie nemôžu realizovať z dôvodu malého objemu cirkulujúceho vzduchu v kupole a malého priestoru v kupole planetária!!

Verejné večerné pozorovania oblohy nie sú zatiaľ v tomto období možné z dôvodu nemožnosti dodržať súčasné protiepidemické opatrenia!!

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.
Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.