Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

  • Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos (rúška, šatka a pod.)
  • Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky alebo vlastné ochranné rukavice
  • Zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne, návštevníci musia rešpektovať usmernenia pracovníkov hvezdárne

V období školského roka je potrebné individuálne aj skupinové návštevy hvezdárne (okrem pravidelných večerných pozorovaní) dohodnúť s pracovníkmi osobne, e-mailom (info@hvezdaren-mi.sk), alebo telefonicky (056-6443260).

Podujatia s prenosným planetáriom sa počas obdobia pandémie nemôžu realizovať z dôvodu malého objemu vzduchu v kupole a malého priestoru v kupole planetária !!

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.
Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.