Pozývame návštevníkov do hvezdárne a uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

  • Pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos (rúška, šatka a pod.)
  • Vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky alebo vlastné ochranné rukavice
  • Zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárne

V období jún až august ponúkame návštevníkom exkurzie v našej budove, ktorých obsahom je:

  • prednáška z astronómie, kozmonautiky, ekológie, či geografie (výber po dohode s prednášajúcim)
  • diskusia
  • prehliadka kupoly s ďalekohľadom, za jasného počasia pozorovanie Slnka projekciou
  • návšteva terasy a ukážka meteorologickej stanice

V mesiacoch jún, júl a august sú do hvezdárne možné vstupy len v týchto termínoch:

Pondelok8:0010:0013:00
Utorok8:0010:0013:00
Streda8:0010:0013:00
Štvrtok8:0010:00
Piatok——-——–——–sanitárny deň

Počet návštevníkov na jeden vstup je už obmedzený len kapacitou prednáškovej miestnosti – 45 osôb.

VSTUPNÉ:
dospelí :  2,00 €
deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov): 1,00 €

Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma.
Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.